POZIV MLADIMA I OMLADINSKIM ORGANIZACIJAMA NA UČEŠĆE U IZRADI STRATEGIJE ZA MLADE GRADA GORAŽDA 2024.-2028. GODINE

U sklopu projekta ReLOad2, a koji zajednički realizuju Grad Goražde i UNDP u toku su aktivnosti na izradi Strategije za mlade Grada Goražda za period 2024-2028. Tim povodom upućen je poziv za sve mlade osobe i organizacije civilnog društva koje se bave omladinskim pitanjima sa područja Grada Goražda uzrasta od 15 do 30 godina (srednjoškolci, studenti, aktivisti, lideri omladinskih organizacija, volonteri u zajednici) da učestvuju u III radionici za izradu Strategije za mlade Grada Goražda u periodu od 2024.-2028. godine koji će se održati u petak 17.11.2023. godine u velikoj sali Gradske uprave sa početkom u 11:00 sati.

Strategija za mlade Grada Goražda u periodu od 2024.-2028. godine je strateški dokument čiji je cilj poboljšavanje položaja mladih i rješavanje prioritetnih problema mladih osoba. Dokument obuhvata 6. ključnih oblasti za mlade: zapošljavanje, zdravstvena politika, obrazovanje, sport i kultura, socijalna briga i slobodno vrijeme.

U procesu izrade ovog dokumenta ključno je učešće mladih osoba da bi što preciznije identifikovali koje su to potrebe mladih ljudi sa područja Grada Goražda. Mladi imaju priliku da izjasne svoje mišljenje o problemima mladih u zajednici i pritom da učestvuju u procesu izrade dokumenta čiji je osnovni cilj poboljšavanje statusa mladih osoba u zajednici.

Kreiranje Strategije za mlade organizirano je u saradnji Grada Goražda i Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2 (ReLOaD2), koji finansira Evropska unija, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP ).