POTPISANI UGOVORI SA VLADOM BPK-a GORAŽDE

Nakon što je Grad Goražde aplicirao prema Vladi BPK-a Goražde sa projektom sanacije lokalnih puteva, te je Vlada BPK-a Goražde usvojila Odluku o sufinasiranju istog, danas je u Zgradi BPK-a organizovano potpisivanje ugovora.

Ugovor u ime Grada Goražda sa premijerkom BPK-a Goražde Aidom Obućom potpisao je gradonačelnik Ernest Imamović, a ovim projektom želi se doprinijeti poboljšanju putne infrastrukture na području grada Goražda, tačnije projektima sanacije i rekonstrukcije putne infrastrukture u mjesnim zajednicama Goražde I i Goražde III, te mjesnim zajednicama Rešetnica i Berič. Vrijednost potpisanog ugovora je 55.500,00 KM.

Sredstva za ovaj projekat izdvojena su sa koda Vlade BPK-a ”Tekući transferi drugim nivoima vlasti – za projekte”, a kako je rečeno ovo je još jedan u nizu projekata koje će Vlada BPK-a podržati.

Također, danas je potpisan i aneks ugovora o korištenju i namjenskom utrošku sredstava za sufinansiranje projekta ”Rekonstrukcija potisnog cjevovoda od fabrike vode u Vitkovićima do rezervoara Rasadnik – I faza”.

Riječ je o rješavanju jednog od gorućih problema naših građana, što će se uspjeti zahvaljujući podršci sa viših nivoa vlasti. Vlada BPK-a Goražde odobrila je Gradu Goražde sredstva za rekonstrukciju potisnog cjevovoda, ali s obzirom da tehnički uslovi nisu dozvoljavali da se taj projekat realizuje do sredine ove godine bilo je neophodno da se danas potpiše aneks ugovora kako bi se produžio rok za realizaciju ovog projekta do 31.12.2021.godine.

POHVALE I KRITIKE
NA RAD GRADSKIH SLUŽBI