POTPISAN UGOVOR ZA REALIZACIJU PROJEKTA UREĐENJA TERASE I FASADE NA PLANINARSKOM DOMU NEDIM PILAV JOGI NA RUDOJ GLAVI

Nakon što je Grad Goražda aplicirao prema Vladi BPK-a Goražde sa projektom ”Uređenja terase i fasade na planinarskom domu Nedim Pilav Jogi” na Rudoj glavi, te je Vlada BPK-a Goražde na 99. redovnoj sjednici usvojila Odluku o sufinasiranju istog, danas je u Zgradi BPK-a organizovano potpisivanje ugovora o dodjeli finansijskih sredstava.

Ugovor u ime Grada Goražda sa premijerkom BPK-a Goražde Aidom Obućom potpisao je gradonačelnik Ernest Imamović, a ovim projektom želi se doprinijeti poboljšanju turističke ponude našeg Grada i BPK-a, posebno u pomenutom objektu, gdje su najavljene brojne aktivnosti, između ostalih i pokazna vježba jedinica Civilne zaštite Grada Goražda.

Sredstva za ova projekat izdvojena su sa koda Vlade BPK-a podrška projektima nižih nivoa vlasti, a kako je rečeno ovo je prvi u nizu projekata Grada Goražda koje će Vlada BPK-a podržati.

POHVALE I KRITIKE
NA RAD GRADSKIH SLUŽBI