POTPISAN PROTOKOL O POSTUPANJU U SLUČAJU NAPUŠTANJA I NEPOHAĐANJA ŠKOLE U BPK-A GORAŽDE

Na osnovu Memoranduma o razumijevanju i saradnji na implementaciji projekta ‘’Poboljšanje pristupa i kvaliteta inkluzivnog obrazovanja za vrijeme pandemije COVID-19 za djecu pripadnike ranjivih grupa’’ potpisanog između Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i organizacije Save the children, imenovana je Radna grupa za izradu Protokola o postupanju u slučaju napuštanja i nepohađanja nastave sa ciljem praćenja i sprečavanja napuštanja škole/školovanja kroz jačanje lokalnih multisektoralnih protokola referalnih mehanizama. Radnu grupu čine predstavnici svih relevantnih institucija sa područja BPK-a.

Cilj Radne grupe bio je da na osnovu Protokola uspostavi funkcionalan model saradnje između nadležnih institucija i organizacija u lokalnoj zajednici i time stvori okvir za zajedničko djelovanje na rješavanju ovog problema kako u redovnim okolnostima, tako i u kontekstu pandemije Covid-19. Sve nadležne ustanove i imenovani članovi Radne grupe su dali maksimalan doprinos i podršku u izradi navedenog Protokola.

Tim povodom, u zgradi Vlade BPK-a, danas je upriličeno potpisivanje Protokola o postupanju u slučaju napuštanja i nepohađanja nastave sa ciljem praćenja i sprečavanja napuštanja škole/školovanja. Protokol su potpisali gradonačelnik Grada Goražda Ernest Imamović, te načelnici općina Foča u F BiH Mujo Sofradžija i općine Pale u F BiH Almin Ćutuk, ministar za obrazovanje,mlade, nauku, kulturu i sport BPK-a Arman Bešlija, ministar MUP-a Armin Mandžo i ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK-a Eniz Halilović.

POHVALE I KRITIKE
NA RAD GRADSKIH SLUŽBI
COVID-19
EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA NA PODRUČJU BPK GORAŽDE
Osvježeno: 18.06.2021
IZVOR: Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde
AKTIVNIH SLUČAJEVA
OPORAVLJENIH
UMRLIH
5
2022
82
(+1)
(0)
(0)