POSJETA SARAJEVSKIM OPĆINAMA NOVI GRAD I STARI GRAD

Delegacija Grada Goražda, gradonačelnik Ernest Imamović i predsjedavajući Gradskog vijeća Bajro Obuća posjetili su sarajevske općine Novi Grad i Stari Grad, gdje su se sastali sa načelnicima Semirom Efendićem i Ibrahimom Hadžibajrićem i njihovim saradnicima, te predsjedavajućim i dopredsjedavajućim Općinskog vijeća Novi Grad Sarajevo Tajibom Delalićem i Nezirom Hadžićem.

Ovo je prva zvanična posjeta gradonačelnika Goražda Ernesta Imamovića pomenutim općinama, a povod za sastanak bio je upoznavanje sa radom ovih lokalnih zajednica i dogovor oko nastavka saradnje i razmjene dobrih praksi. Tokom susreta je razgovarano i o problemima koje imaju sve lokalne zajednice u BiH u okviru ustavno-pravnog uređenja, kao i o uspostavljanju i razvijanju saradnje jedinica lokalne samouprave.

Dogovoreno je da se u narednom periodu organizira uzvratna posjeta Gradu Goražde prilikom koje će biti nastavljeni razgovori o načinima na koje ove lokalne zajednice  mogu da sarađuju u budućnosti.

Uz zahvalu na gostoprimstvu, gradonačelnik Ernest imamović kazao je da cijeni projekte i aktivnosti koje su pomenute općine realizovale na čelu sa načelnicima Hadžibajrićem i Efendićem, te da želi njihova iskustva primjeniti na razvoj grada Goražda. ”Obzirom da naš grad nosi epitet „Grada heroja“, na lokalitetu Rorovi namjeravamo našim građanima izgraditi jedan objekat kakav je Dom oslobodilaca na Žuči, da mogu sa svojom djecom i unucima doći i čuti šta se tu zapravo dešavalo u periodu odbrane naše zemlje od agresije. Isto tako šaljemo poruku mira iz grada na obalama rijeke Drine, ali naravno našu historiju nikada ne želimo zaboraviti.” naglasio je gradonačelnik Imamović.

Predsjedavajući Obuća kazao je da kroz saradnju i međusobno razumijevanje, na bazi iskustava uspješnih lokalnih zajednica kakva je Općina Novi Grad i Grad Goražde želi da gradi ljepšu budućnost, kako bi građani Goražda i sami grad stavili na prvo mjesto, kako i zaslužuju.