ODRŽANO PREDAVANJE U ORGANIZACIJI UDRUŽENJE SVJETLOST DRINE GORAŽDE

U sklopu projekta Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) kojeg finansira Europska unija, a implementira Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP), danas je u Maloj sali hotela Behar u organizaciji Udruženje Svjetlost Drine Goražde održano predavanje psihologa Centra za mentalno zdravlje Dženane Kunovacna, na temu ”Borci najbolje pomažu borcima”.

Pomenutom predavanju na poziv organizatora prisustvovao je i gradonačelnik Ernest Imamović, a treba naglasiti da je na raspisani Javni poziv u sklopu ReLOaD2 kojeg je sufinasirao i Grad Goražde od pet udruženja koji su ispunili uslove bilo i Udruženje Svjetlost Drine Goražde sa projektom ”Pomoć i samopomoć kroz psihoterapijsku grupu” vrijednosti 10.165,00 KM u sklopu kojeg je danas održano predavanje.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) nastavak je inicijativa podržanih od strane Evropske unije – Projekat jačanja lokalne demokratije (LOD, 2009-2016) i naknadno proširenog Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD, 2017-2020). Projekat za cilj ima jačanje participativne demokratije i EU integracija na Zapadnom Balkanu, putem osnaživanja civilnog društva i podsticanja mladih na aktivno sudjelovanje u procesu donošenju odluka, te unapređenja poticajnog pravnog i finansijskog okruženja za civilno društvo. Uz spomenuto, radi se na jačanju partnerstava između lokalnih vlasti i civilnog društva na području Zapadnog Balkana, širenjem uspješnog modela transparentnog projektnog finansiranja OCD (LOD metodologija) iz budžeta jedinica lokalne samouprave, usmjerenog ka većem građanskom učešću i učešću mladih u procesima donošenja odluka i unapređenju pružanja usluga u lokalnim zajednicama.

U Bosni i Hercegovini, ReLOaD2 djeluje u 13 partnerskih jedinica lokalne samoupraveGrad Bihać, Grad Prijedor, Grad Gradiška, Općina Centar Sarajevo, Općina Novo Sarajevo, Opština Rudo, Općina Vitez, Grad Goražde, Grad Istočno Sarajevo, Grad Mosta, Općina Prozor Rama, Opština Gacko, Opština Ugljevik.

 

 

 

 

 

 

POHVALE I KRITIKE
NA RAD GRADSKIH SLUŽBI