ODRŽANA TREĆA REDOVNA SJEDNICA ZDRAVSTVENOG SAVJETA GRADA GORAŽDA

U Velikoj sali Gradske uprave danas je održana treća redovna sjednica Zdravstvenog savjeta Grada Goražda.

Sjednicu je otvorio  predsjednik Zdravstvenog savjeta dr.sci. Sanid Zirak. Sjednici Savjeta prisustvovao je i gradonačelnik Goražda Ernest Imamović. Nakon usvajanja dnevnog reda i zapisnika sa prethodne sjednice, Savjet je u nastavku sjednice razmatrao i usvojio Akcioni plan Zdravstvenog savjeta za 2021. godinu.

Riječ je o dokumentu koji precizira aktivnosti i djelovanje Savjeta za 2021. godinu ,  a akcionim planom obuhvaćeno je niz aktivnosti  i nosioce aktivnosti, a neke od njih su predavanja na podizanju svijesti o imunizaciji stanovništva, potom predavanja na temu oralnog zdravlja, obilježavanje Svjetskog dana borbe protiv dijabetesa, savjetovanje i informisanje, te obilježavanje mjeseca borbe protiv karcinoma dojke, obilježavanje nedelje borbe protiv tuberkuloze, dana prve pomoći, organizovanje akcija dobrovoljnog davanja krvi, organizovanje obrazovnog kursa za građanstvo na temu upoznavanja materije o pravima pacijenata i postojeće legislative.

Do kraja sjednice Savjet je razmatrao djelovanje privatne i zdravstvene prakse na području Grada Goražda u relaciji spram nadležnosti Zdravstvenog savjeta Grada Goražda.

Zdravstveni savjet Grada Goražda formiran je odlukom Gradskoj vijeća krajem prošle godine što je bila zakonska obaveza. Osnovna funkcija Zdravstvenog savjeta je koordinirajućeg i savjetodavnog karaktera s ciljem da se sa menadžmentima gradskih i kantonalnih javnih zdravstvenih ustanova i zdravstvenih ustanova privatne prakse vrše koordinirajuće aktivnosti da bi usluge bile što kvaltetnije na području grada Goražda.

POHVALE I KRITIKE
NA RAD GRADSKIH SLUŽBI