ODRŽANA TREĆA RADIONICA ZA IZRADU STRATEGIJE ZA MLADE GRADA GORAŽDE 2024-2028.

U Velikoj sali Gradske uprave danas je održana treća po redu radionica za izradu Strategije za mlade Grada Goražda za period 2024.-2028.

Poziv za ovu radionicu bio je upućen mladim osobama i organizacijama civilnog društva koje se bave omladinskim pitanjima na području Grada Goražda uzrasta od 15-30 godine (srednjoškolci, studenti, aktivisti, lideri omladinskih organizacija, volonteri u zajednici.)

Prije početka same radionice učesnike je najprije pozdravila i poželila dobrodošlicu Azra Valjevčić, šef Odsjeka za mlade u Službi za društvene djelatnosti Grada Goražda. Ona je naglasila značaj donošenja jednog ovakvog dokumenta koji će biti smjernica za dalje aktivnosti na poboljšanju uslova za mlade i realizaciju prioritetnih projekata koji će tome doprinijeti.

Nakon toga UNDP pripravnica Amila Perla izvršila je kratku prezentaciju koja se tiče položaja mladih u Goraždu, kao i rezultata provedenog anketiranja o bitnim pitanjima , nakon čega je uslijedila interaktivna radionica koju su vodile Aida Dolić i Amila Perla.

Strategija za mlade Grada Goražda u periodu od 2024.-2028. godine je strateški dokument čiji je cilj poboljšavanje položaja mladih i rješavanje prioritetnih problema mladih osoba. Dokument obuhvata 6. ključnih oblasti za mlade: zapošljavanje, zdravstvena politika, obrazovanje, sport i kultura, socijalna briga i slobodno vrijeme.

U procesu izrade ovog dokumenta ključno je učešće mladih osoba da bi što preciznije identifikovali koje su to potrebe mladih ljudi sa područja Grada Goražda. Mladi imaju priliku da izjasne svoje mišljenje o problemima mladih u zajednici i pritom da učestvuju u procesu izrade dokumenta čiji je osnovni cilj poboljšavanje statusa mladih osoba u zajednici.

Kreiranje Strategije za mlade organizirano je u saradnji Grada Goražda i Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2 (ReLOaD2), koji finansira Evropska unija, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP ).