ODRŽANA SJEDNICA ZDRAVSTVENOG SAVJETA GRADA GORAŽDA

Zdravstveni savjet Grada Goražda danas je u Velikoj sali Gradske uprave održao svoju drugu sjednicu. Nakon usvajanja dnevnog reda, uslijedilo je usvajanje zapisnika sa prethodne konstituirajuće sjednice, potom je usvojena Informacija o poduzetim aktivnostima i radu Zdravstvenog savjeta: a) aktivnosti u vezi s usvajanjem Budžeta Grada Goražda za 2021. godinu, koja se odnose na Zdravstveni savjet, b) analiza stanja Zdravstvenih savjeta u FBiH, u saradnji sa SOGFBiH.

U nastavku sjednice u sklopu dnevnog reda prisutni su od strane direktora JU Dom zdravlja „dr. Isak Samokovlija“ Edina Čengića i direktorice JU Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde Medine Bičo detaljno upoznati sa aktuelnom epidemiološkom situacijom na području grada Goražda, nakon čega je Zdravstveni savjet razmatrao prijedloge za sačinjavanje Akcionog plana Zdravstvenog savjeta za 2021. godinu po oblastima: a) sektor zdravstvene politike spram mladih, b) sektor zdravstvene politike spram populacije penzionera, c) sektor zdravstvene politike spram stručnih udruženja i nevladinog sektora, d) sektor zdravstvene politike spram zdravstvenih radnika iz zdravstvenih ustanova na području grada Goražda, e) lokalni javni zdravstveni sektor, f) sektor privatne zdravstvene prakse.

Govoreći o radu Zdravstvenog savjeta i današnjoj sjednici, predsjednik Savjeta Sanid Zirak u izjavi za medije je istakao – ”Kada je riječ o epidemiološkoj situaciji u našem Gradu na današnjoj sjednici smo od strane direktora JU Dom zdravlja „dr. Isak Samokovlija“ Edina Čengića i direktorice JU Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde Medine Bičo informisani da se u proteklih nekoliko dana bilježi blaga tendencija smanjenja  inficiranih koronavirusom u odnosu na proteklu sedmicu kada je broj zaraženih u Gradu Goraždu dosegao vrhunac od početka pandemije. Jedan od razloga zašto krivulja broja zaraženih nema značajniju tendenciju pada je nedovoljna primjena postojećih mjera jer se tu javlja problem.

Na današnjoj sjednici smo razmatrali i prijedloge za sačinjavanje Akcionog plana Zdravstvenog savjeta za 2021. godinu i on sadrži  domen omladinske politike u oblasti zdravstvene zaštite, penzionera, zatim privatne i javne zdravstvene prakse  na lokalnom nivou, zatim tu su ciljevi i u domenu stručnih udruženja koja okupljaju ciljne grupe. Zajedno samo dakle predložili  aktivnosti koje je potrebno provesti u ovoj godini u cilju zaštite i unaprijeđenja zdarvstvene zaštite pacijenata iz svih ovih kategroija.”

Zdravstveni savjet Grada Goražda formiran je odlukom Gradskoj vijeća krajem prošle godine što je bila zakonska obaveza. Osnovna funkcija zdravstvenog savjeta je koordinirajućeg i savjetodavnog karaktera s ciljem da se sa menadžentina gradskih i kantonalnih javnih zdravstvenih ustanova i zdravstvenih ustanova privatne prakse vrše koordinirajuće aktivnosti da bi usluge bile što kvaltetnije na području grada Goražda.

POHVALE I KRITIKE
NA RAD GRADSKIH SLUŽBI