ODRŽANA SEDMA REDOVNA SJEDNICA ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE GRADA GORAŽDA

Štab CZ Grada Goražda održao je danas svoju sedmu redovnu sjednicu. Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice, Štab je imenovao Harisa Šala za člana Gradskog Štaba civilne zaštite Grada Goražda umjesto dosadašnjeg člana Sadika Silajdžića.

Nakon pomenutog imenovanja usvojeno niz odluka i to: Prijedlog Odluke o nabavci opreme za „Službu za RHB zaštitu“; Prijedlog Odluke o nabavci opreme za „Službu Crvenog križa“ Goražde; Prijedlog Odluke o nabavci opreme za “Službu za spašavanje i zaštitu životinja (Veterinrska služba); Prijedlog Odluke o nabavci opreme za “Službu za spašavanje na vodi i pod vodom”; Prijedlog odluke o nabavci opreme za “Gorsku službu spašavanhja (GSS); Prijedlog Odluke o nabavci opreme „Službi radioamatera“ u Udruženju radio  klub „Drina“ E71EEE; Prijedlog Odluke u sanaciji štete uzrokovane olujnim vjetrom na plasteniku vlasništvo Halebić Elmine; Prijedlog Odluke u sanaciji štete uzrokovane olujnim vjetrom na plasteniku vlasništvo Ajanović Suvade; Prijedlog Odluke u sanaciji štete uzrokovane olujnim vjetrom na plasteniku vlasništvo Pjano Seada; Prijedlog Odluke u sanaciji štete uzrokovane olujnim vjetrom na plasteniku vlasništvo Karović Mirsada; Prijedlog odluke za uklanjanje stijene iznad porodične kuće Perla Zijada iz naselja Kućino, MZ-a Sadba; Prijedlog Odluke u sanaciji štete uzrokovane olujnim vjetrom na objektu SFK ”Libero”.

U sklopu sedme redovne sjednice članovi Štaba dali su i Mišljenje o sufinansiranju provođenja preventivnih mjera sanacije klizišta na lokalnom putu Ahmovići – Brišta.

POHVALE I KRITIKE
NA RAD GRADSKIH SLUŽBI