ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O ODABIRU TEMATSKIH OBLASTI

U zgradi Gradske uprave Goražde, u organizaciji Službe za društvene djelatnosti, opću upravu i zajedničke poslove, održana je javna rasprava o odabiru tematskih oblasti koje će biti sastavni dio Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga koje će finansirati/sufinansirati Grad Goražde u 2024. godini.

U javnoj raspravi mogle su učestvovati sve zainteresovane organizacije civilnog društva (OCD) sa područja Goražda i dati svoje prijedloge.

Nakon diskusije predložene prioritetne oblasti su: sport, socijalna politika zaštita okoliša te mladi i djeca.