ODRŽANA ČETVRTA REDOVNA SJEDNICA ZDRAVSTVENOG SAVJETA GRADA GORAŽDA

Zdravstveni savjet Grada Goražda u Velikoj sali Gradske uprave održao svoju četvrtu redovnu sjednicu. Nakon usvajanja dnevnog reda, uslijedilo je usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice, potom je usvojena Informacija o prispjelim odgovorima na dopise Zdravstvenog savjeta upućenim ustanovama javne i privatne zdravstvene prakse, po pitanju prigovora pacijenata.

U nastavku sjednice, u sklopu dnevnog reda prisutni su razmatrali način formiranja listi čekanja u zdravstvenim ustanovama na području grada Goražda; nakon čega su prisutni informisani o izvršenim uslugama mobilnih timova u Domu zdravlja Goražde za vrijeme pandemije COVID 19 u 2020. godini.

Potom je u sklopu dnevnog reda bilo Razmatranje pitanja: a) Vakcina za sve, b) Besplatni lijekovi, c) Elektronska kartica, d) Lakše i jednostavnije do kvalitetnih medicinskih usluga, e) Specijalizacije.

Na kraju sjednice uslijedilo je Informisanje Savjeta o realizaciji aktivnosti iz Akcionog plana Zdravstvenog savjeta za 2021.godinu, u režiji predstavnika mladih u Zdravstvenom savjetu.

Zdravstveni savjet Grada Goražda formiran je odlukom Gradskoj vijeća krajem prošle godine što je bila zakonska obaveza. Osnovna funkcija zdravstvenog savjeta je koordinirajućeg i savjetodavnog karaktera s ciljem da se sa menadžmentima gradskih i kantonalnih javnih zdravstvenih ustanova i zdravstvenih ustanova privatne prakse vrše koordinirajuće aktivnosti da bi usluge bile što kvaltetnije na području grada Goražda.

S tim u vezi primarni zadatak i cilj Zdravstvenog savjeta jeste poboljšati nivo usluga u zdravstvenim ustanovama i rješavanje gorućih problema po pitanju zdravstvene njege i zaštite, a kako je rečeno na četvrtoj sjednici, uskoro će biti održan zajednički sastanak na kojem će pored članova Zdravstvenog savjeta Goražde, menadžmenta javnih i privatnih zdravstvenih ustanova biti prisutni i članovi Vlade BPK-a i Grada Goražda gdje će se razgovarati o aktuelnim pitanjima vezanim za zdravstveni sistem u BPK-a Goražde.

POHVALE I KRITIKE
NA RAD GRADSKIH SLUŽBI