ODRŽAN SASTANAK SA UPOSLENICIMA JKP 6. MART

Gradonačelnik Grada Goražda Ernest Imamović danas je u Velikoj sali Gradske uprave održao sastanak sa uposlenicima JKP ”6. mart”, koji obavljaju poslove uređenja zelenih površina i odvoza otpada u našem Gradu.

Sastanak je organizovan sa ciljem da se analizira rad ovog Preduzeća, uslovi u kojima se posluje, te potrebe i oprema neophodna za obavljanje pomenutih poslova.

Tokom sastanka od strane uposlenika iznijeti su problemi sa kojima se susreću kad je u pitanju mehanizacija i potreban alat, kao i nedostatak većeg broja uposlenih za obavljanje ovih poslova, a Gradonačelnik je ovom prilikom naglasio da će se u narednom periodu posvetiti posebna pažnja ovom segmentu kroz donošenje odluka Gradskog vijeća koje se odnose na uređenje Grada u čije će se donošenje uključiti i predstavnici Komunalnog preduzeća.

POHVALE I KRITIKE
NA RAD GRADSKIH SLUŽBI