ODRŽAN SASTANAK SA STARIM I NOVOIZABRANIM PREDSJEDNICIMA SAVJETA MZ GRADA GORAŽDA

Nakon što su provedene pripreme za izbore po mjesnim zajednicama, a u skladu sa Odlukom o provođenju izbora za organe mjesnih zajednica u mjesnim zajednicama na području grada Goražda, koju je donijelo Gradsko vijeće Goražde provedeni su izbori na kojim su građani izabrali svoje predstavnike u mjesnim zajednicama Grada Goražda.

Izbori su provedeni u periodu od 01.10. do 21.10.2021. Mandatni period budućih članova savjeta i predsjednika savjeta mjesnih zajednica je četiri godine. Na mjesto predsjednika savjeta od ranijih 20, njih osam je ostalo na ovoj poziciji, dok je dvanaest novoizabranih preuzelo dužnost predsjednika Savjeta mjesnih zajednica.

Tim povodom gradonačelnik Ernest Imamović sa saradnicima u Velikoj sali Gradske uprave, danas je organizovao sastanak na kojem je u svom obraćanju prvo se zahvalio starim predsjednicima savjeta na dosadašnjem radu, te novoizabranim predsjednicima savjeta zaželio puno uspjeha i zajedničkih projekata u radu u naredne četiri godine.

Ovaj sastanak imao je i za cilj da se analiziraju aktivnosti i projekti koji su realizovani na području mjesnih zajednica, kao i projekti koji trebaju da se implementiraju od strane Gradske uprave, te odnos prema vešim nivoima vlasti u pogledu potreba i prioriteta mjesnih zajednica.

Poseban akcenat u toku samog sastanka stavljen je na pitanje održavanja puteva u 2022. godini, jer je riječ o projektima koji su bitni za sve mjesne zajednice i onim pitanjima koja su uvijek u vrhu prioriteta, potom uređenju grada i prigradskih naselja, kao i o ostalim projektima Grada po mjesnim zajednicama.

 

POHVALE I KRITIKE
NA RAD GRADSKIH SLUŽBI