ODRŽAN SASTANAK ORGANIZACIONOG ODBORA ZA OBILJEŽAVANJE 1. MARTA – DANA NEZAVISNOSTI BIH U GORAŽDU

Prvog marta 1992. godine građani Bosne i Hercegovine su se na Referendumu opredijelili za nezavisnost naše Države. Referendum za nezavisnost Bosne i Hercegovine održan je na preporuku Arbitražne Komisije međunarodne konferencije o Jugoslaviji, u završnoj fazi disolucije bivše SFRJ. Toga dana, 1992. godine, 64 % građana Bosne i Hercegovine potvrdno je odgovorilo na referendumsko pitanje ”Da li ste za to da Bosna i Hercegovina bude nezavisna država svih njenih građana i ravnopravnih naroda?”

Organizacioni odbor za obilježavanje 1. marta – Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je održao svoj prvi sastanak.

Članovi Odbora, predvođeni premijerkom Aidom Obućom, među kojima je u ime Grada Goražda bila  prisutna pomoćnica Gradonačelnika Samira Drakovac, razmatrali su okvirni plan i program obilježavanja jubilarnih 30 godina od proglašenja Bosne i Hercegovine nezavisnom i suverenom državom, te dali prijedloge za njegov što kvalitetniji sadržaj, a sa sastanka je upućen poziv za udruženja i nevladine organizacije kao i građane Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da svojim prijedlozima i sugestijama, a najkasnije do četvrtka 17. februara,  doprinesu utvrđivanju što kvalitetnijeg programa obilježavanja ovog jubileja.

 

POHVALE I KRITIKE
NA RAD GRADSKIH SLUŽBI