ODRŽAN SASTANAK ORGANIZACIONOG ODBORA MANIFESTACIJE ”DANI ISAKA SAMOKOVLIJE – SUNCE NAD DRINOM”

Veliki književnik i humanista, dr. Isak Samokovlija i njegovo djelo nastavljaju da traju i kroz manifestaciju pod nazivom „Dani Isaka Samokovlije – Sunce nad Drinom“ u organizaciji goraždanskog Centra za kulturu, uz pokroviteljstvo Grada Goražda i resornog kantonalnog Ministarstva.

O sadržaju ovogodišnje, osamnaeste po redu Manifestacije razgovarano je danas na sastanku Organizacionog odbora. Manifestacija koja na jedinstven način povezuje Goražde, Sarajevo i Fojnicu, mjesta u kojima je Samokovlija kao ljekar radio i stvarao književna djela, počinje 13. januara press konferencijom u Muzeju književnosti u Sarajevu sa početkom u 11 sati. U petak 14. januara  planirano je tradicionalno polaganje cvijeća ispred biste Isaka Samokovlije u krugu Doma zdravlja, te bogat kulturno-umjetnički sadržaji kojeg će činiti izložba „Život i djelo Isaka Samokovlije“, poetsko-scenski performans amaterske pozorišne scene Centra za kulturu, muzički program, kao i izložba „Sunce u skulpturi“ autora Jakuba Hubjera. Ove godine također je planirano objavljivanje Javnog poziva za literarne radove u prozi ili poeziji za osnovne i srednje škole sa područja  BPK-a, Kantona Sarajevo, Fojnice i ostalih gradova u BiH.

Novina od ove godine je ustanovljenje književne nagrade manifestacije „Isak Samokovlija“ za najbolje objavljeno /neobjavljeno književnoumjetničko djelo napisano na B/H/S jeziku u oblasti pripovjetke, drame ili kratke priče. Osim toga je planiran i kviz znanja za učenike osnovnih i srednjih škola na temu „Život i djelo Isaka Samokovlije“, kao i postavke izložbi likovnih radova sa kolonije „Boje prijateljstva“ koje će se izložiti u Fojnici i Sarajevu. Programom je predviđeno da manifestacija traje do septembra naredne godine kada je predviđena dodjela književne Laureat nagrade „Isak Samokovlija“ uz prigodan muzičko-scenski programski sadržaj.

POHVALE I KRITIKE
NA RAD GRADSKIH SLUŽBI