ODRŽAN INFORMATIVNI SASTANAK U VEZI JAVNOG POZIVA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA

Grad Goražde u suradnji s Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP), dana 16.03.2023. godine, objavio Javni poziv organizacijama civilnog društva za predaju prijedloga projekata u sklopu projekta ReLOaD2. Detalji Javnog poziva mogu se  pronaći na linku:
https://gorazde.ba/grad-gorazde-u-partnerstvu-sa-razvojnim-programom-ujedinjenih-nacija-raspisuje-javni-poziv/


Tim povodom danas je u Velikoj sali Gradske uprave Goražde održan informativni sastanak (otvoreni dani). Tokom trajanja Javnog poziva OCD će biti pružena dodatna podrška kroz usluge konsultanta – mentora.