ODRŽAN DRUGI SASTANAK FORUMA ZA GRAĐANSKE INICIJATIVE U SKLOPU PROJEKTA „REGIONALNI PROGRAM LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU 2 (ReLOaD2)“

U nastojanju da unaprijedi građansko učešće i podstakne građane da uzmu aktivniju ulogu u lokalnoj zajednici, Grad Goražde, u saradnji sa Regionalnim programom lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) danas je bio domaćin drugog sastanaka Foruma za građanske inicijative,

Cilj je da uspostavljeni Forum postane jedan od modela putem kojeg će se povećati uključenje građana u procese odlučivanja i intenzivirati komunikacija sa lokalnom upravom, s obzirom da će članovi Foruma će zajedno raditi na prepoznavanju problema i potreba građana u lokalnoj zajednici.

Forumom također se žele uključiti  građani u procese donošenja odluka koje dodatno za cilj imaju unapređenje položaja različitih društvenih grupa. Forum okuplja donosioce odluka i građane koji zajedničkim djelovanjem rade na rješavanju ključnih prioriteta naše lokalne zajednice. Ovakav oblik saradnje snažno zagovaramo i želimo da upravo Forum bude integrisani, participativni mehanizam odlučivanja- rečeno je na današnjem sastanku

Očekivani ishodi drugog sastanka Foruma je usvajanje poslovnika rada,  identifikacija potreba i problema u našoj lokalnoj zajednici te načini djelovanja Foruma u rješavanju istih.