OBILJEŽENA 29. GODIŠNJICA FORMIRANJA PRVOG KORPUSA ARMIJE RBIH

Polaganjem cvijeća na šehidskom mezarju Kolijevke danas je u našem gradu obilježena 29. godišnjica formiranja Prvog korpusa Armije RBiH. Cvijeće su položili gradonačelnik Goražda Ernest Imamović i ministar za boračka pitanja BPK-a Edin Aganovića sa  predstavnicima boračkih udruženja.

Prvi korpus je imao oko 40.000 vojnika, a na kraju rata u BiH činilo ga je 87.000 vojnika. Zajedno s jedinicama Centra službe bezbjednosti Sarajevo i Ministarstva unutrašnjih poslova RBiH, Prvi korpus je odbranio i istovremeno oslobodio velike dijelove teritorije u gradu i izvan grada, izvršio strategijski zadatak u odbrani BiH.

Odlukom Predsjedništva RBiH i naredbom Štaba Vrhovne komanda Armije RBiH, Prvi korpus Armije RBiH formiran je 1. septembra 1992. godine sa sjedištem u Sarajevu. U sastav korpusa ušle su sve, dotad formirane, vojne jedinice sarajevske regije. Za prvog komandanta je postavljen Mustafa Hajrulahović-Talijan.

Za odbranu BiH od agresije živote je dalo 6.585 boraca Prvog korpusa. Priznanje “Zlatni ljiljan” dobila su 472 pripadnika Prvog korpusa, od čega 238 posthumno, 29 pripadnika je odlikovano najvišim državnim priznanjima Predsjedništva BiH, a 19 pripadnika ratnim priznanjem “Srebreni štit”.

POHVALE I KRITIKE
NA RAD GRADSKIH SLUŽBI