OBEĆANA PUNA PODRŠKA FEDERACIJE BIH GRADU GORAŽDU

Nakon nedavne posjete potpredsjednika Federacije BiH Igora Stojanovića, gradonačelnik Goražda Ernest Imamović, zajedno sa Hubjer Senadom zastupnikom u Skupštini BPK-a Goražde,  Alagić Nezimom i  Brankom Cvijetić zastupnicima u Skupštini BPK-a i Domu naroda Federacije danas je u Sarajevu održao radni sastanak sa potpredsjednikom F BiH i njegovim saradnicima.

Na sastanku je razgovarano o projektima na području Grada Goražda, kao i podršci koju Vlada F BiH pruža ovom dijelu BiH, ali i o konkretnim aktivnostima kojim  bi Vlada Federacije BiH mogla pomoći Goraždu u njegovom razvoju. Razgovarano je o dodatnom razvoju Grada Goražda, kao jedinice lokalne samouprave u Federaciji BiH. Potpredsjednik F BiH je iskazao oprjedeljenje da u Vladi F BiH inicira održavanje sastanaka na kojima će biti prezentirani i podržani projekti Grada Goražda, a u skladu sa zakonskim propisima i procedurama.