NOVA AKTIVNOST ZDRAVSTVENOG SAVJETA U CILJU PODIZANJA SVIJESTI O ZNAČAJU IMUNIZACIJE

U cilju podizanja svijesti naših građana o značaju imunizacije Zdravstveni savjet Grada Goražda u sklopu projekta ”Za kolektivni imunitet”, jučer je u saradnji sa JU Dom zdravlja ”dr. Isak Samokovlija” i JU Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde  na Trgu branilaca organizovao novu aktivnost na promociji značaja imunizacije u sklopu koje je postavljen vakcinalni punkt gdje su zainteresovani građani mogli primiti neku od vakcina protiv Covid 19, a također dijeljeni su letci o značaju kolektivnog imuniteta.

Sanid Zirak predsjednik Zdravstvenog savjeta Grada Goražde naglasio je da se ova aktivnost sprovodi u sklopu Akcionog Plana Zdravstvenog savjeta:” Nakon formiranja Zdravstvenog savjeta Grada Goražde slijedeća aktivnost je bila sačinjavanje Akcionog Plana kao dokumeta Zdravstvenog savjeta, orijentira u smislu određivanja prioritetnih aktivnosti. Aktivnost koju danas organizujemo jeste u funkciji promocije potrebe za vakcinacijom našeg lokalnog stanovništva i u toj funkciji smo danas svo medicinsko osoblje koje je na raspolaganju angažovali, kako bismo dodatno animirali naše sugrađane”.

Aktivnost je podržao i gradonačelnik Grada Goražda Ernest Imamović, svojim ličnim primjerom, ukazavši na značaj imunizacije.

Na posljednjoj sjednici članovi Zdravstvenog savjeta Grada Goražda razmatrali su informaciju o imunizaciji stanovništva, gdje je zaključeno da je još uvijek nedovoljan broj vakcinisanog stanovništva na području BPK-a Goražde, te da treba dodatno raditi na podizanju svijesti o značaju imunizacije u borbi protiv globalne pandemije izazvane Korona virusom.

Zdravstveni savjet Grada Goražda formiran je odlukom Gradskoj vijeća krajem prošle godine što je bila zakonska obaveza. Osnovna funkcija zdravstvenog savjeta je koordinirajućeg i savjetodavnog karaktera s ciljem da se sa menadžentina gradskih i kantonalnih javnih zdravstvenih ustanova i zdravstvenih ustanova privatne prakse vrše koordinirajuće aktivnosti da bi usluge bile što kvaltetnije na području grada Goražda.

POHVALE I KRITIKE
NA RAD GRADSKIH SLUŽBI