NAJAVLJEN NIZ ZAJEDNIČKIH PROJEKATA GRADSKE UPRAVE SA PRIVREDNOM KOMOROM BPK-a , UDRUŽENJEM OBRTNIKA,UDRUŽENJEM POSLODAVACA I UDRUŽENJEM STARIH ZANATA BPK-a GORAŽDE

Gradonačelnik Goražda Ernest Imamović sa saradnicima posjetio je danas zgradu Biznis centra u Goraždu, gdje je upriličena posjeta Privrednoj komori BPK-a, Udruženju Obrtnika BPK-a , Udruženju poslodavaca BPK-a i Udruženju Starih zanata čije kancelarije su smještene u pomenutom centru.

Ovo je njegova prva nastupna posjeta, sa ciljem  upoznavanja sa radom i djelovanjem Privredne komore i pomenutih udruženja, upoznavanje sa rukovodstvom, realizovanim projektima, aktivnostima koje su u toku, te planovima za naredni period.

Ono što je bitno istaći da je tokom ovih posjeta izražena volja svih aktera današnjih sastanaka i Gradonačelnika Ernesta Imamovića da se dosadašnja saradnja sa Gradskom upravom Goražde još više poboljša i ojača, te je naglašeno da zajedničkom sinergijom i djelovanjem svi zajedno doprinesu da se Grad Goražde još više osnaži u privrednom smislu, da se privuku novi investitori i otvore nova radna mjesta, što je ključno za budućnost mladih koji žele ostati i živjeti u svom gradu, te da se stvaraju mogućnosti za ljepši i ugodniji život stanovnika u gradu na Drini.

Ovom prilikom prezentovane su mogućnosti za realizaciju novih projekata, te na koji način Grad Goražde može pomoći u djelovanju Privredne komore i pomenutih udruženja, ali isto tako na koji način svi zajedno mogu pomoći Gradskoj upravi Goražde za realizaciju novih projekata.

POHVALE I KRITIKE
NA RAD GRADSKIH SLUŽBI