KARIĆ, IMAMOVIĆ I OBUĆA U VIJEĆNICI POTPISALI SPORAZUM O SARADNJI

Prilikom nedavne službene posjete Goraždu, gradonačelnica Benjamina Karić je sa gradonačelnikom Ernestom Imamovićem razgovarala o konkretnim projektima na kojima će u budućnosti raditi dva grada.

Dogovori su danas u Vijećnici konkretizovani potpisivanjem Sporazuma o saradnji između Grada Sarajeva, Goražda i Vlade Bosansko-podrinjskog kantona (BPK) na čelu sa premijerkom Aidom Obućom.

“Nadogradnjom već postojećeg Sporazuma želimo dodatno osnažiti naše odnose i koristiti potencijale kojim raspolažemo. Na samom početku svog mandata najavila sam intenziviranje saradnje bh. prijestolnice sa drugim gradovima u našoj zemlji na obostrano zadovoljstvo naših sugrađana. Herojski grad Goražde će u Gradu Sarajevu uvijek imati prijatelja”, kazala je gradonačelnica.

Sporazum, između ostalog, podrazumijeva zajedničke projektne aktivnosti kojim se unaprjeđuju infrastrukturni, turistički, obrazovni i zdravstveni kapaciteti gradova te stvaraju nove vrijednosti urbanih zajednica.

 

https://www.sarajevo.ba/

POHVALE I KRITIKE
NA RAD GRADSKIH SLUŽBI