I DALJE SE PRATI SITUACIJA NA TERENU- VODOSTAJ RIJEKE DRINE U OPADANJU

Zbog obilnih kišnih padavina  i obavještenja Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH o mogućim poplavama, bujicama / klizištima, Štab Grada Goražde proteklih dana intezivno prati situaciju na terenu. Poduzete su i određene aktivnosti u cilju preventivnog djelovanja, podizanjem nasipa na kriznim tačkama u naselju Luka i Zupčići.

I dalje se prati situacija na terenu, a gradonačelnik Goražda Ernest Imamović, koji je ujedno i komandant Štaba CZ Grad Goražda danas je zajedno sa predstavnicima Gorske službe spašavanja  Novi Grad i GSS Grada Goražde posjetio MZ Zupčići i lokalitet pored ’’Mosta žrtava genocida u Srebrenici ’’

Vodostaj rijeke Drine danas je u opadanju, a Štab civilne zaštite Grada Goražda je i dalje u stanju pripravnosti, kao i sve službe civilne zaštite Grada Goražda, koje će nastaviti će pratiti situaciju na terenu