GRADSKO VIJEĆE ODRŽALO TEMATSKU SJEDNICU

Gradsko vijeće Grada Goražda održalo je jučer tematsku izvještajnu sjednicu. U sklopu Dnevnog reda Vijećnici su na sjednici usvojili: Izvještaj o radu i izvršenju Programa rada Gradskog vijeća Grada Goražda za period 01.01-31-12-2019. godine; Izvještaj o radu Gradskog pravobranilaštva Goražde za 2019. godinu; JZU Apoteka „9 Maj“ Goražde: a) Izvještaj o radu JZU Apoteka „9 Maj“ Goražde za 2019. godinu i b) Program rada i finansijski plan JZU Apoteka „9 Maj“ Goražde za 2020. godinu; JU Sportski centar Goražde: a) Izvještaj o radu JU Sportski centar Goražde za 2019. godinu i b) Plan i Program rada i finansijski plan JU Sportski centar Goražde za 2020. godinu; JU za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde: a) Izvještaj oradu JU za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde za 2019. godinu; JU Centar za kulturu Goražde: a) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Centar za kulturu Goražde za 2019. godinu i b) Plan rada JU Centar za kulturu Goražde za 2020. godinu, dok je predlagač povukao tačke Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Goražda za period 01.01.2019 – 31.12.2019. godine i Izvještaj o realizaciji strategije integriranog razvoja Grada Goražde za 2019. godinu.

Gradonačelnik Grada Goražda dr.sci. Muhamed Ramović prisutne vijećnike upoznao je sa stanjem u Budžetu, kao i sa aktivnostima i aktuelnim projektima, te obrazložio na koji način će to doprinijeti efikasnijem obavljanju poslova zbog kojih je svako od preduzeća i ustanova osnovano.

POHVALE I KRITIKE
NA RAD GRADSKIH SLUŽBI