GRADSKI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE GRADA GORAŽDA ODRŽAO 54. REDOVNU SJEDNICU

U Velikoj sali zgrade Gradske uprave Grada Goražda danas je održana 54. redovna sjednica Gradskog štaba civilne zaštite Grada Goražda (GŠCZ).

Na početku sjednice usvojen je zapisnik sa 53. redovne sjednice i sedmog nastavka prve Vanredne sjednice GŠCZ-e Grada Goražda, nakon čega su članovi Štaba razgovarali o provođenju novih Naredbi i Preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva vezano za prevenciju Koronavirusa (COVID-19). Potom je Štab usvojio Prijedlog Odluke za pomoć u sanaciji štete izazvane požarom na porodičnoj kući u vlasništvu Tanjo Selima iz naselja Čitluk, MZ-a Berič; Prijedlog Odluke za pomoć u sanaciji štete izazvane požarom na porodičnoj kući u vlasništvu Tanjo Redžepa iz naselja Ratkovići, MZ-a Bogušići; Prijedlog Odluke za pomoć u sanaciji štete izazvane požarom na porodičnoj kući vlasništvo Tanjo Omer iz naselja Ratkovići, MZ-a Bogušići, zatim je stavljena van snage Odluka o učešću Službi i Jedinica civilne zaštite koje su trebale učestvovati u vježbi sa OSBiH, na lokalitetu Modran u općini Foča u FBiH.

U nastavku sjednice članovi Štaba su usvojili i Informaciju o donošenju Odluke o proglašenju prestanka stanja nesreće uzrokovanog pojavom Koronavirusa (COVID-19) na području Federacije BiH od 29.05.2020. godine; Informaciju o donošenju Kriznog plana pripravnosti u cilju organiziranja i koordiniranja mjera za suzbijanje Koronavirusa (COVID-19) u Gradskoj upravi Grada Goražda; Informaciju o aktivnostima zamjene potisnog vodovoda Vitkovići-Goražde; Informaciju o površinskim vodama koje su zadesile područje grada Goražde u noći (24:00 sati) sa subote na nedelju, usljed jakog nevremena praćenog jakim vjetrom, kišom, grmljavinom i gradom.

Nešto više o današnjoj sjednici u izjavi za medije kazao je gradonačelnik Goražda dr.sci. Muhamed Ramović koji je ujedno i komandant Štaba – ”Danas smo na Štabu imali 11 tačaka dnevnog reda i prije svega pozvali smo sve građane da se pridržavaju novih naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva jer smatramo da je situacija krajnje ozbiljna, obzirom da se ovih dana povećao broj zaraženih i jako smo zabrinuti i na ovaj način dodatno apelujemo za pridržavanje uputa. Također smo informisali Štab da smo dostavili uputstva po kojim se trebaju pridržavati sve službe Gradske uprave. Na današnjem Štabu smo napravili analizu dešavanja tokom vikenda kada je jako nevrijeme praćeno jakom grmljavinom, vjetrom, gradom, a posebno jakom kišom pogodilo naš Grad što je uzrokovalo brojne probleme, gdje smo razgovarali o rješavanju problema. Pripadnici PVJ kao i druge jednice bile su pripravne i pomagale su u rješavanju ovog problema. Imamo i nova klizišta tako da razumijem nezadovoljstvo građana, mada u cijeloj BiH proteklih dana bile su vremenske nepogode, srećom da su nas zaobišle teže poplave, jer evo gledali smo koje su probleme imali u Tuzlanskom kantonu i Ze-Do kantonu tako da se moramo nositi sa tim problemima. Na današnjoj sjednici smo analizirali i dugogodišnji problem potisnog cjevovoda i u narednih 15 dana Direktor JKP nas je informisao da će se izvršiti prespajanje potisnog voda čime će se rasteretiti potisni cjevovod sa podstanicom usljed čega će biti manje kvarova i naravno da nam je rješavanje potisnog cjevovoda prioritet.”