GRADONAČELNIK ODRŽAO SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA UGOSTITELJA

U BPK Goražde kriza izazvana pandemijom Koronavirusa je pogodila sve sektore. Posebno su pogođeni privredni subjekti kojima je, u cilju spriječavanja širenja pandemije, u određenom periodu bio zabranjen rad.

Kako bi razgovarali o modalitetima pomoći ugostiteljima u našem Gradu, gradonačelnik dr.sci. Muhamed Ramović danas je u Maloj sali Gradske uprave održao sastanak sa predstavnicma Udruženja ugostitelja Grada Goražda na kojem su izneseni njihovi problemi i načini na koji im Gradska uprava može pomoći.

Tokom sastanka ugostitelji su istakli kako im je tokom prvih mjeseci pandemije uskraćeno pravo na rad, ali obaveze nisu, te iznijeli probleme vezano za plaćanje zakupnine za ljetne bašte, kao i zahtjeve u kojima traže da ih Gradska uprava oslobodi plaćanja zakupnine za ljetne bašte do kraja 2020. godine i oslobađanje od plaćanja komunalne takse za 2020. godinu, a ono što je još traženo jeste i da se u večernjim satima preusmjeri saobraćaj kroz ulicu Zaima Imamovića i preko mosta Alije Izetbegovića.

Govoreći o pomenutim zahtjevima Gradonačelnik je naglasio da će se isti  razmotriti, te da će Grad Goražde u skladu sa realnim mogućnostima pomoći u onim zahtjevima koji su u nadležnosti Grada.

Predstavnici ugostitelja su naglasili da u Gradu Goraždu ima 40 objekata koji zapošljavaju 150 prijavljenih radnika, te oko 60 honorarnih radnika.

POHVALE I KRITIKE
NA RAD GRADSKIH SLUŽBI