GRADONAČELNIK GRADA GORAŽDA I PREMIJERKA BPK ODRŽALI SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA JP CESTE FBIH

Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća i gradonačelnik Grada Goražda Ernest Imamović održali su sastanak sa predstavnicima JP Ceste FBiH Behrudinom Stroilom, vodećim inženjerom za objekte u JP Ceste Federacije BiH i Adnanom Efendićem, zastupnikom i članom Odbora za promet i komunikacije u Parlamentu FBiH.

Tema razgovora bilo je finaliziranje imovinsko-pravnih odnosa na projektu koji se zove „Most + kružni tok“, te izgradnja obilaznice Goražda, investicije vrijedne od 12 miliona KM na područje grada Goražda.

Predstavnici JP Ceste Federacije BiH danas su upoznali premijerku i gradonačelnika oko imovinsko-pravnih odnosa na predmetnom projektu.

Druga tema razgovora bila je izgradnja obilaznice Goražda, gdje su predstavnici JP Ceste Federacije BiH ponovo inicirali njeno najbolje moguće rješenje, a to je nastavak stare obilaznice do Hubjera i izgradnja novog mosta.

Spremnost na saradnju u interesu svih građana pokazali su i najviši kantonalni i gradski zvaničnici.