GRAD GORAŽDE USTUPIO VOZILO ZA POTREBE JU ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO BPK-a GORAŽDE

Imajući u vidu pogoršanu COVID-19 epidemiološku situaciju na području BPK-a Goražde koja zahtjeva pojačan angažman higijensko-epidemiološkog tima i provedbu protivepidemijskih mjera na terenu, a zbog težeg kvara vozila kojim raspolaže JU Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde, Direktorica Zavoda se obratila Gradskoj upravi sa zahtjevom za pomoć u rješavanju problema nedostataka vozila.

U cilju prevazilaženja ovog problema Grad Goražde na čelu sa gradonačelnikom Ernestom Imamovićem danas je na privremeno korištenje dodjelio vozilo Gradske uprave, JU Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde.

Ispred zgrade Gradske uprave ključeve vozila direktorici JU Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde Medini Bičo uručio je gradonačelnik Ernest Imamović.

POHVALE I KRITIKE
NA RAD GRADSKIH SLUŽBI