GRAD GORAŽDE POTVRDIO CERTIFIKAT ISO 9001 – 2015

U Gradskoj upravi Goražde u proteklih dana proveden je recertifikacijski kontrolni eksterni nadzorni audit, koji je imao za cilj da utvrdi stanje sistema kvaliteta u službama za upravu Grada Goražda.

S tim ciljem u našem gradu boravio je prof.dr. Halil Gutošić, eksterni auditor koji dolazi iz certifikacijske kuće Bureau Veritas čije je sjedište u Londonu za Evropu. On je ovom prilikom, uz asistenciju Q menadžera Sanida Ziraka kao certificiranog internog auditora, vršio kontrolu sistema kvaliteta i usklađenost procedura u skladu sa postojećim certifikatom ISO 9001-2015. Ovom eksternom auditu prethodio je interni audit koji je proveden po službama, a koji je za cilj imao utvrđivanje neusklađenosti procedura, te usklađivanje istih.

Na završnom sastanku koji je održan u Maloj sali Gradske uprave kojem su pored Q menadžera Sanida Ziraka prisustvovali i pomoćnici Gradonačelnika potvrđeno je da je Gradska uprava još jednom opravdala certifikat ISO 9001-2015., te da će u završnom izvještaju prema certifikacijskoj kući Bureau Veritas biti iznešene pohvale na poduzetim mjerama koje su u funkciji unaprijeđenja kvaliteta u službama uprave Grada Goražda.

”Ove godine je istekao ciklus certifikacije najnoviji ISO 9001- 2015, tako da je ove godine bila recertifikacija i sticanje uslova za dobijanje certifikata za sledeći trogodišnji certifikacijski period. Prije nekih 10 dana mi smo imali posjetu eksterni auditora unutar Gradske uprave prilikom posjeta na temelju analize stanja po službama se došlo do uvida i odluke od strane certifikacijske kuće Bureau Veritas da Gradska uprava Grada Goražda opravdava dobijanje certifikata i za naredne tri godine što je jedan od značajnih uspjeha i rezultata ove administarcije. Međutim unutar određenih službi nije baš sve onako kako treba da bude, stoga je eksterni auditor dao određene preporuke u smislu određenih neusklađenosti koje treba uskalditi u narednih 30 do 90 dana. Mi smo odmah krenuli u te formalnopravne radnje kako bi uskladili i odklonile neusklađenosti.” – istakao je pomoćnik Gradonačelnik Sanid Zirak.

POHVALE I KRITIKE
NA RAD GRADSKIH SLUŽBI