GRAD GORAŽDE PODRŽAVA PROJEKAT SOS DJEČIJIH SELA BIH

U organizaciji Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljene osobe i izbjeglice BPK-a Goražde u sali Skupštine održan je sastanak sa predstavnicima SOS Dječijih sela BiH na kojem su predstavljeni rad, strateški planovi organizacije i razmotrene mogućnosti saradnje u narednom periodu kada je u pitanju Projekat jačanja porodice kojeg implementira organizacija „SOS Dječija sela“.

Pomenutom sastanku prisustvovao je gradonačelnik dr.sci. Muhamed Ramović koji je ovom prilikom naglasio da Gradska uprava podržava ovaj projekat u sklopu kojeg je trenutno 125 djece i mladih u 45 porodica iz našeg Grada.

Pomažući porodice sa djecom da ostanu na okupu, Program jačanja porodica se bavi ne samo posljedicama već i korjenom problema, štiteći tako djecu od mogućeg razdvajanja od roditelja i sticanja statusa djeteta bez roditeljskog staranja.

Roditelji mogu učiti o roditeljstvu, unaprijeđivanju odnosa u porodici, razvoju svoje djece, odgoju i drugim značajnim temama u okviru Klubova za roditelje. O zdravlju i zdravstvenim životnim navikama mogu učiti kroz savjete zdravstvenih stručnjaka, prilikom kućnih posjeta ili grupnog savjetovanja. Ostvarivanje statusnih pitanja i različitih prava je omogućeno kroz savjetovanje sa socijalnim radnicima i upućivanje u različite ustanove i organizacije.

Glavni cilj Programa je da se prevenira odvajanje djece od njihove porodice porijekla, ali i da se značajno poveća kvalitet života i poštivanje dječijih prava u porodicama koje su, prema Porodičnom zakonu i SOS ključnim dokumentima, prepoznate kao rizične. SOS Dječija sela BiH implementiraju Program jačanja porodice u Sarajevu, Goraždu, Mostaru, Maglaju, Gračanici i Srebrenici.

Trenutno je u program uključeno 831 dijete iz 330 porodica. Timovi programa, sačinjeni od socijalnih radnika, psihologa i pedagoga, kontinuirano rade na unaprijeđivanju svojih znanja i vještina kroz supervizijske susrete, edukacije iz oblasti savjetovanja i psihoterapije, te razmjenu sa stručnjacima iz lokalne zajednice i partnerskih organizacija i ustanova.