FEDERALNI MINISTAR RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA EDIN RAMIĆ U RADNOJ POSJETI GRADU GORAŽDE

Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić boravio je danas u radnoj posjeti Goraždu, gdje se susreo sa gradonačelnikom Ernestom Imamovićem.

Na prijemu koji je održan u Gradskoj upravi Goražde razgovarano je o projektima koje Federalno ministarstvo raseljenih osoba provodi na području BPK-a i Grada Goražde u sklopu projekta CEB II ”Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja”.

Na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, u okviru Projekta CEB II planirana je realizacija ukupno 9 podprojekata u općinama Pale u F BiH, Foča u F BiH i Grad Goražde. Planirana je sanacija i izgradnja ukupno 218 stambenih jedinica ukupne vrijednosti 17.686.749,00 KM.

Od navedenog broja podprojekata, na području grada Goražde planirana je realizacija sedam podprojekata, čijom realizacijom je planirana izgradnja i sanacija 164 stambene jedinice i 30 soba u Domu za stara i iznemogla lica, koji je u nadležnosti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK-a Goražde.

Više o samim projektima i razlozima današnje posjete u izjavi za medije ministar Edin Ramić je izjavio – ”Mi smo došli prije svega da pogledamo kojom dinamikom se odvijaju radovi i da skupa sa Gradonačelnikom prođemo kroz sve naše projekte, da vidimo na koji način možemo ubrzati implementaciju. Cilj nam je svima da završimo čim prije ove projekte i da ove ljude koji su u stanju potrebe smjestimo u objekte. Najznačajniji naši projekti u BPK-a jesu ovdje u Goraždu i mi smo za te potrebe izgradili već nekoliko  zgrada sa više stambenih jedinica. I danas smo razgovarali o tome da se intenzivira na neki način aktivnost kako bi se završile revizije postojećih projekata u vezi sa objektima, gdje vršimo faktički sanaciju, a ne gradimo nove objekte. Nažalost, često smo u situaciji da je lakše izgraditi novi objekat nego sanirati postojeći zbog potrebnih dozvola. Gradonačelnik će naravno sa svojim timom to završiti čim prije i mi ćemo kompletirati do kraja 2022. godine sve zamišljene projekte.

Riječ je o ukupno sedam podprojekata, jedan dio su stambene zgrade na tri lokacije, sada se radi rekonstrukcija. Za te potrebe Federalno ministarstvo je implementacijom kreditnih sredstava obezbjedilo negdje oko 11,5 miliona KM, ostalo je učešće Grada kroz njihove saglasnosti, dozvole, lokacije. I to je veoma značajno učešće Grada Goražda. Od interesa je za Federaciju tako da smo svi posvećeni da reliziramo ove projekte. Pored toga Ministarstvo iz svojih transfera realizira neke od projekata, da li je to poboljšanje putne infrastrukture, izgradnje stambenih objekata i sl. Uglavnom, ovdje je jedan značajan broj lica pomjerao se u odnosu na svoje prebivalište 1991. Svi su dobro došli da se prijavljuju na javne pozive kako bi unaprijedili kvalitet života.”

Pored toga na današnjem sastanku ministar Ramić sa gradonačelnikom Imamovićem potpisao je još jedan ugovor sa izvođačem radova, firmom Goraždeputevi, na realizaciji projekta Sanacija i asfaltiranje dionice lokalnog puta Podborovići-Borovići-Kosače, Grad Goražde. Vrijednost potpisanog ugovora iznosi 96.525,00 KM, od čega Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica finansira 77.220,00 KM a Grad Goražde 19.305,00 KM. Rok za završetak ovih radova je 30 dana od dana uvođenja izvođača radova u posao.

Gradonačelnik Goražda Ernest Imamović zahvalio se ministru Ramiću na dosadašnjoj saradnji – ”Prilikom ranije naše posjete ministarstvu i ministru Ramiću aktuelizirali smo sve one projekte koji su rekli završiti do 2022. godine CEB II projekat i Regionalna stambena gradnja. Nadležno Ministarstvo, odnosno ministarstvo koje predstavlja gosp. Ramić je  pokazalo veliko interesovanje, tako da smo  sa Službom za urbanizam, ono što je ranije bilo na sceni aktualizirali i idemo ka  daljoj i bržoj saradnji. Radi se o stanogradnji, osobama koje su socijalno ugrožene, tako da sa tim projektima riješavamo značajne probleme. Napominjem još jedan projekat, 41 stambena jedinica. To je u ul. Titovoj to je kompletno obnavljanje stanova sa nanošenjem fasade. Pored svih tih projekat tu su i putni pravci koje zajedno sa pomenutim Ministarstvom i Gradom rješavamo.”

Nakon radnog sastanka ministar Ramić je sa gradonačelnikom Goražda Ernestom Imamovićem i premijerkom BPK-a Goražde Aidom Obućom posjetio lokacije u Rasadniku i u ul. Salih bega Kuljuha gdje je u toku izgradnja pomenutih zgrada u cilju zatvaranja kolektivnih centara.

Prilikom posjete riječi zahvalnosti izrazila je i premijerka BPK-a Goražde Aida Obuća – ”Još jednom imamo priliku da u saradnji sa Federalnim ministarstvom za izbjegla i raseljena lica reliziramo veoma značajne projekte danas konkretno na području grada Goražde. Radi se o dvije stambene zgrade za smještaj socijalno-ugroženih i raseljenih osoba.  Još jednom veliko hvala u moje ime i u ime Vlade BPK-a Goražde, Federalnom ministarstvu i ministru Ramiću na konkretnoj podršci koju daje ovom kraju.”

 

POHVALE I KRITIKE
NA RAD GRADSKIH SLUŽBI