CERTIFIKAT 9001:2015 U POSJEDU GRADSKE UPRAVE I U NAREDNE TRI GODINE

U periodu od 29.-30.05.2023. godine, u Gradskoj upravi Goražde izvršena je eksterna kontrola primjene ISO Standarda 9001:2015 unutar svih 11 službi. Tom prilikom su dijagnostificirani i konstatovani nalazi o radu i funkcionisanju kompletnog sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa najnovijim standardima u domenu javne uprave.

Konkretno to znači da ima odredenih odstupanja od navedenih standarda, ali da je Sistem kvaliteta u svojoj optimalnoj funkciji i da uspijeva odgovoriti na sve svoje izazove, obaveze, odgovornosti i nadležnosti u skladu sa legislativom na lokalnom nivou, te u skladu sa svojim okvirnim strateškim, planskim, programskim i budžetskim okvirom.

Evidentirane su odredene opservacije i date smjernice i rokovi za njihovo otklanjanje putem ISO Procedure Preventivne i korektivne mjere.

I na kraju sa zadovoljstvom možemo konstatovati da je Grad Goražde zadržao ISO Normu 9001:2015 i za naredne tri godine.