ASFALTIRAN MOST U BAĆCIMA

Još jedan veoma bItan projekat realizovan je u našem gradu. Riječ je o asfaltiranju mosta u naselju Baćci. Radi se o projektu koji provodi JP Ceste F BiH.

Prema riječima gradonačelnika Ernesta Imamovića u planu su i novi projekti na uređenju gradskog jezgra, a sa modernizacijom puteva nastavlja se i dalje.