U GRADSKOJ UPRAVI GORAŽDE PROVEDENA PRVA GODIŠNJA PROVJERA USKLAĐENOSTI SA POSTOJEĆIM CERTIFIKATOM ISO 9001-2015

U Gradskoj upravi Goražde u protekla dva dana provedena je prva godišnja provjera, odnosno kontrolni eksterni nadzorni audit, koji je imao za cilj da utvrdi stanje sistema kvaliteta u službama za upravu Grada Goražda i usklađenost sa postojećim certifikatom ISO 9001-2015.

Audit je proveo prof.dr. Halil Gutošić, eksterni auditor koji dolazi iz certifikacijske kuće Bureau Veritas čije je sjedište u Londonu za Evropu. On je ovom prilikom, uz asistenciju Q menadžera Sanida Ziraka kao certificiranog internog auditora, vršio kontrolu sistema kvaliteta i usklađenost procedura u skladu sa postojećim certifikatom ISO 9001-2015.

Tim povodom u Maloj sali Gradske uprave održan je završni sastanak kojem su pored Q menadžera Sanida Ziraka prisustvovali i pomoćnici Gradonačelnika, gdje je potvrđeno da je Gradska uprava još jednom opravdala certifikat ISO 9001-2015., te da će u završnom izvještaju prema certifikacijskoj kući Bureau Veritas biti iznešene pohvale na poduzetim mjerama koje su u funkciji unaprijeđenja kvaliteta u službama uprave Grada Goražda.

POHVALE I KRITIKE
NA RAD GRADSKIH SLUŽBI