GŠCZ GRADA GORAŽDA ODRŽAO VANREDNU SJEDNICU

Obzirom na pogoršanu epidemiološku situaciju u našem gradu izazvanu pandemijom Koronavirusa i povećanim brojem oboljelih, Gradski štab civilne zaštite Grada Goražda (GŠCZ) danas je na prijedlog Gradonačelnika održao vanrednu sjednicu u sklopu koje su se članovi Štaba upoznali sa trenutnom epidemiološkom situacijom COVD-19 na području BPK-a Goražde.

Na početku sjednice direktor JU Dom zdravlja „dr. Isak Samokovlija“ Edin Čengić i predstavnik JU zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde Nedim Čengić informisali su članove Štaba o trenutnoj epidemiološkoj situaciji na području BPK-a i Grada Goražda.

Kako je rečeno na Štabu, Grad Goražde poduzet će aktivnosti iz svoje nadležnosti, ali ujedno se apeluje prema višim nivoima na donošenje odluka i mjera u cilju suzbijanja i stavljanja pod kontrolu pandemije Koronavirusa.

Na osnovu zahtjeva Kriznog štaba BPK-a, kao i svoje nadležnosti GŠCZ na današnjoj vanrednoj sjednici donio zaključke i prijedloge:

– Gradski štab civilne zaštite donosi Naredbu o angažovanju Službe za čistoću u JKP „6. mart“ Goražde i Profesionalne vatrogasne jedinice Goražde i materijalno-tehničkih sredstava na pranju ulica u Gradu Goraždu zbog pogoršane epidemiološke situacije a radi provođenja mjera zaštite i spašavanja ljudi u skladu sa Planom zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća na području Grada Goražda.

– Gradski štab civilne zaštite donosi Naredbu o dezinfekciji ulica i javnih površina Grada Goražda.

– Gradski štab civilne zaštite traži od JU Dom zdravlja „dr. Isak Samokovlija“ Goražde da dostavi finansijske potrebe za nagrađivanje zdravstvenih radnika iz COVID-19 ambulanti.

– Gradski štab civilne zaštite traži od JKP „6. mart“ Goražde  da dostavi finasijske potrebe u pogledu provođenja mjera zaštite i spašavanja odnosno pranja ulica Grada Goražda, a po naredbi sa prve (1) Vanredne sjednice Gradskog štaba.

– Gradski štab civilne zaštite donosi Naredbu o angažovanju Službe za RHB zaštitu u JU Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde i materijalno-tehničkih sredstava, da izvrši dezinfekciju poslovnih prostorija objekata za javnu upotrebu i pružanje usluga čiji je osnivač Grad Goražde i to: zgrada Gradske uprave Grada Goražda; JU Centar za kulturu; JU Dječije obdanište ”Sunce” Goražde; Gradska dvorana  „Mirsad Hurić“ Goražde; JZU Apoteka „9. maj“ Goražde; JP Veterinarska stanica Goražde; JKP „6. mart“ Goražde, te prostorija mjesnih zajednica.

– Poduzimanje svih mjera koje će sačuvati zdravlje stanovništva kako na području grada Goražda, tako i na području BPK-a, te predlažemo Kriznom štabu ministarstva zdravstva BPK-a Goražde:

  1. Prelazak škola na online sistem rada, narednih četrnaest dana.
  2. Obezbjediti rad apoteka, benzinskih pumpi i trgovina prehrambenih proizvoda, sve ostalne uslužne djelatnosti zatvoriti.
  3. Ograničiti sva kretanja osim opravdanih potreba nabavke prehrambenih proizvoda i obavljanja poslova aktivnosti uposlenih lica.
  4. U skladu sa članom 59. Zakona o zaštiti zaraznih bolesti od Federalnog ministarstva zdravstva zahtjevamo da ustanovi mjere koje će biti za čitav prostor FBiH ili za kantone sa posebno teškom epidemiološkom situacijom (mjere iz Kantona Sarajevo prethodni vikend znače pogoršanje u BPK-a Goražde ili HNK, ili usklađivanje mjera).
POHVALE I KRITIKE
NA RAD GRADSKIH SLUŽBI