ODRŽANA NAUČNA TRIBINA ”OBAVEZA PAMĆENJA POČINJENIH ZLOČINA”

U okviru obilježavanja 26. godišnjice od genocida u Srebrenici i oko nje jula 1995. godine u organizaciji BZK ”Preporod” Goražde u kompleksu Memorijalna šuma 8372 na Posestri sinoć je održana naučna tribina ”Obaveza pamćenja počinjenih zločina”.

U sklopu pomenute tribine svoje izlaganje imao je naučni saradnik Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu dr. sc. Muamer Džananović na temu ”Genocid i drugi zločini protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom počinjeni u bosanskom Podrinju 1992 – 1995 godine – važnost istraživanja zločina”.

Tokom izlaganja dr. sc. Muamer Džananović je istakao da je godišnjica genocida nad Bošnjacima u Srebrenici i oko nje prilika i obaveza da se govori i o drugim zločinima koji su počinjeni nad Bošnjacima, naglasivši da većina počinjenih zločina u Podrinju nije procesuirana. U svom izlaganju fokusirao se na julske dane od 1992-1995, te istakao niz primjera zločina iz svih podrinjskih općina, a posebno zanimljive su činjenice o događajima u Goraždu iz tog perioda. Kao primjer naveo je zločin nad porodicom Čengić jula 1992. u goraždanskom naselju Glamoč, u kojem su ubijeni roditelji i dvoje djece, brat i sestra Nerma (2 godine) i Nermin (11 godina), kao i njihova nana i tetka. Naglasio je da niko nije odgovarao za zločine počinjene tokom operacije VRS na Goražde u julu 1992. godine, ali ni druge zločine počinjene tokom opsade Goražda.

Fokusirajući se na julske operacije tzv. VRS iz 1995. godine na enklave i sigurne zone UN-a Srebrenicu, Žepu i Goražde istakao je da je jasno da je plan tzv. VRS bio zauzimanje svih enklava. Dokazao je to brojnim argumentima te istakao da je međunarodna zajednica zaustavljanjem planirane operacije na Goražde pokušala sačuvati “ukaljani obraz” predajom svojih sigurnih zona Srebrenica i Žepa agresoru, čime je praktično saučesnik u genocidu

Na poziv organizatora naučnoj tribini u kompleksu Memorijalna šuma 8372 na Posestri prisustvovao je i gradonačelnik Goražda Ernest Imamović.

POHVALE I KRITIKE
NA RAD GRADSKIH SLUŽBI