GRADONAČELNIK ERNEST IMAMOVIĆ U PRVOJ ZVANIČNOJ POSJETI VLADI BPK-a GORAŽDA

Novoizabrani gradonačelnik Grada Goražda Ernest Imamović sa svojim pomoćnicima posjetio je danas Vladu BPK-a Goražda. Ovo je prva zvanična posjeta koja je za cilj imala međusobno upoznavanje, kao i upoznavanje sa planovima i programima Gradske uprave i Vlade BPK-a Goražde, te upoznavanje sa postojećom situacijom u Gradu Goražde.

Prijem za Gradonačelnika i njegove pomoćnike organizovala je premijerka Aida Obuća sa ministrima. Ona je na početku prijema najprije uputila riječi dobrodošlice, te novoizabranom Gradonačelniku poželjela puno uspjeha u radu. Gradonačelnik je na prijemu članove Vlade upoznao sa trenutnim stanjem u Gradu, projektima koji su prioritetni, te uputio molbu za zajedničku saradnju i razumjevanje.

Premijerka Aida Obuća u svom obraćanju kazala je kako je sigurno da će ova Vlada raditi na poboljšanju koordinacije i saradnje sa lokalnim zajednicama u svom sastavu, te kako će imati punu podršku i razumjevanje, a to su potvrdili i ostali ministri u Vladi BPK-a Goražde. U toku sastanka također su spomenuta neka od gorućih pitanja koje je neophodno što prije rješavati.

Ova Vlada sigurno je opredjeljena za zajedničku saradnju, naglasila je Aida Obuća u izjavi za medije, te dodala – ”Ovo je danas prvi zvanični sastanak gradonačelnika Grada Goražda sa pomoćnicima gdje su bili  prisutni skoro svi članovi Vlade BPK-a Goražde. Upravo je ovo pravi trenutak za naš prvi sastanak  iz razloga što je u fazi izrada Budžeta BPK-a, kao i Grada Goražde gdje smo se mi dotakli određenih zajedničkih projekata  koje ćemo moći delegirati, pa i isfinansirati kako iz Budžeta Grada Goražda tako iz Budžeta BPK-a Goražde. Ono što smo se danas usaglasili jeste da ćemo  u 2021. jednim zajedničkim radom realizirati one projekte koji su u interesu kako građana Grada  Goražda, tako i građana BPK-a Goražde. Posla ima puno pred nama. Nećemo  moći sve isfinansirati iz vlastitih sredstava iz razloga što  vi znate da je Budžet BPK-a kao  Budžet Grada Goražda pretrpio  puno posljedica uzrokovanim pandemijom Kovid 19, ali zbog toga imamo potpisan sporazum kako sa  Kantonom  Sarajevo gdje zajednički možemo nastupati, tako i zajednički nastupiti prema federalnim nivoima vlasti i ja zaista sam uvjerena  da ćemo jednom zajedničkom i novom energijom realizirati dosta projekata koji će biti u interesu svih građana BPK-a. Ovdje je prije svega nastavak realizacije projekata na realizaciji potisnog cjevovoda, zatim realizaciji jednog od gorućih pitanja rješavanja gradske  deponije, kao i podrška sportu, infrastrukturi sporta, kulturnim dešavanjima, tako da ima jako puno otvorenih tema. Kada je riječ o donošenju budžeta on je u proceduri i prema mojim procjenama mogao bi se naći već u januaru  na godišnjoj sjednici  Skupštine zajedno sa programom rada  za 2021. ‘’

Govoreći o utiscima sa sastanka gradonačelnik Ernest Imamović u izjavi za medije je kazao – ”Ono što smo mi uradili kao Gradska uprava i lično ja kao gradonačelnik sa pomoćnicima, sa premijerkom i članovima Vlade, odnosno ministrima, danas je da smo oficijelni dio zvanične politike vratili u prostorije tamo i gdje pripada, jednoj ozbiljnoj politici. Dogovorili smo se oko zajedničkih aktivnosti. Ovo je bila jedna prva zvanična nastupna posjeta, tako da ćemo imati i sa resornim ministarstvima pojedinačne radne sastanke, da uskladimo naše zajedničke aktivnosti, mi kao Grad prema Kantonu, prema novoj kantonalnoj vladi u Sarajevu, kao i prema Federaciji BiH.

Mislim kao Kanton i kao Grad Goražde naravno da su formalno-pravno dvije organizacije, međutim ovdje žive građani Grada Goražda, tako da i tu Kanton dosta može sa naznačenim sredstvima, sa projektima koji su konkretni uraditi mnogo stvari, a mi kao Grad Goražde svojom novom ekonomskom, racionalnom politikom ćemo pokazati da možemo učestvovati zajedno u nizu aktivnosti.

 Ono što su gorući problemi, što sam ja kao gradonačelnik i premijerka potpisali, je prvi dio faze potisnog cjevovoda, gorući problem stanovnika grada Goražda je odlaganje otpada, dolazimo u jednu jako zabrinjavajuću fazu, jer nažalost u narednom periodu pojave koje se dešavaju, pokazaće da je sama deponija koja je gore sad locirana upitna, već je i federalni inspektor naložio da nema upotrebne  dozvole. Tako da je to gorući problem sa kojim se Grad Goražde kao i Kanton suočava, jer nije pravedno da samo isključivo Grad Goražde učestvuje u sufinansiranju, dobili  smo obećanje od kantonalne vlade da će u narednom periodu bit doznačena sredstva i putem javnog poziva odnosno u različitim fazama moramo čim prije naći rješenje zbog naših građana i zbog ugroženosti stanovništva i zdravlja tih naselja koje se nalaze u blizini deponije.

Rješenje za ovaj problem se mora naći, ono se čim prije mora naći i ja kao gradonačelnik i premijerka ćemo u narednom periodu zajedničkim aktivnostima gledati čim prije pa makar prvu fazu da rješimo. To je jedna aktivnost koja se nažalost u Gradu Goraždu sprovodi od 2008. godine kad je bilo realno moguće rješiti regionalnu deponiju gdje je bilo obećanja okolnih gradova u RS-u, nije bilo završeno, na kraju su se pojavili Behreinci, pa Švicarci. Mi kao ozbiljni političari i ja kao gradonačelnik ću javno i transparentno upoznati javnost sa konkretnim prijedlozima koji će moći građani Goražda da vide putem medija.”