GRAD GORAŽDE NASTAVLJA SA OBUKOM I OPREMANJEM JEDINICA CIVILNE ZAŠTITE

Civilna zaštita Grada Goražda konstantno teži ka osavremenjavanju svojih jedinica kroz obuku i nabavku opreme, te čini svakodnevne napore kako bi svi građani bili sigurni i imali adekvatnu zaštitu od nepogoda.

Tako je na osnovu Godišnjeg plana kojeg je usvojio Štab CZ Grad Goražda i Gradsko vijeće Goražde u čijem sklopu je opremanje jedinica Civilne zaštite, danas u prostorijama Doma zdravlja ”dr. Isak Samokovlija” izvršena isporuka opreme za Službu za medicinsku pomoć (JU Dom zdravlja dr. Isak Samokovlija) koja djeluje kao stalna jedinica pri Službi civilne zaštite Grada Goražda.

Riječ je o nabavci opreme i to PULS OKSIMETAR – 2 komada, INHALATOR za profesionalnu upotrebu – 2 komada, EKG aparat – 3 komada, SPIROMETAR – 2 komada, STOLNI TLAKOMJER – 5 komada, ŠPRICA ZA ISPIRANJE UHA – 7 komada, POSTOLJE I REDUKTOR ZA KISIK – 2 komada, a naknadno će biti isporučen Defibrilator. Ova oprema će značajno olakšati rad Doma zdravlja, a ukupna vrijednost nabavljene opreme iznosi oko 70.000,00 KM.

Ovom svečanom činu prisustvovali su predstavnici Gradske uprave na čelu sa gradonačelnikom Ernestom Imamovićem, te direktor Dom zdravlja Edin Čengić sa sradnicima, kao i predstavnici firme putem koje je izvršena nabavka pomenute opreme.

U proteklom periodu kada je riječ opremanje Doma zdravlja obezbjeđena je značajna oprema kao što donacija Ambasade Japana u BiH sa dva nova sanitetska vozila čija je vrijednost 141.000,00 KM, zatim donacija Kantona Sarajevo sa dvije zubarske stolice i nabavka modernog 4D ultrazvučnog aparata, kao i donacija medicinske opreme Općine Novi Grad Sarajeva (puls oksimetar 5 kom, tlakomjer 5 kom, medicinska zaštitna odijela 2 kom, zaštitne rukavice, zaštitne maske).

POHVALE I KRITIKE
NA RAD GRADSKIH SLUŽBI