VLADA BPK-A GORAŽDE DODJELILA NAMJENSKA SREDSTVA ZA PROJEKTE GRADA GORAŽDE I OPĆINE PALE U FBIH Ispis
Autor gorazde.ba   
Petak, 08 Septembar 2017 16:45

U zgradi Vlade BPK-a Goražde danas su potpisani ugovori o korištenju i namjenskom utrošku odobrenih sredstava od strane Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za Grad Goražde, te općinu Pale u  F BiH.

Kada je riječ o odobrenim sredstvima za Grad Goražde riječ je o finansiranju Projekta ‘’Izgradnje druge komore rezervoara Vitkovići 2’’ i sekundarne mreže za naselje Lastavice i Crkvine. Ugovorom se dodjeljuju sredstva u visini 180.000, 00 KM za pomenute projekte.

Drago nam je da je Vlada BPK-a prepoznala ovaj projekat kazao je u izjavi za medije gradonačelnik Goražda dr.sci. Muhamed Ramović: ‘’Vrijednost danas potpisanog ugovora je 180.000, 00 KM a ugovor se odnosi se za vodne naknade koje su bile na području naših lokalnih zajednica, a raspolaže Ministarstvo za privredu zajedno sa Vladom BPK-a Goražde. Ova sredstva mi ćemo uložiti u projekat vodosnabdjevanja industrijske zone Vitkovića, naselja Vitkovići kao i naselje Lastavice. Riješićemo taj dugogodišnji problem. Uradili smo jedan rezervoar ranije kapaciteta 150 kubnih metara. Sada radimo drugi i spajamo ovaj rezervoar sa vodovodom Starac u naselju Džindići. Dakle projekat je ukupne vrijednosti oko 600.000, 00 KM. Vlada Njemačke putem USAID-a odobrila nam je oko 400.000,00 KM. Sa ovih 180.000,00 KM i naših još sredstava iz lokalne zajednice mislim da ćemo moći konačno završiti ovaj projekat. Ostaće nam još naselje Crkvine koje već riješavamo sa cijevima prema Mravinjcu i mi ćemo ih priključiti na rezervoar Mravinjac. Kada je u pitanju vodovod Starac prema Goraždu ova faza je završena. Ostalo je još samo  dio faze prema Osanici od Perjanske krivine do ambulante i MZ Osanica tako  da će to biti posljednja faza. Vrlo važan projekat. Dobro je što je Vlada prepoznala naše prijedloge i hvala svima i premijeru i Vladi i ministru za privredu tako da je sigurno opravdano projekat jer je od nas USAID tražio da sufinansiramo projekat. Mislim da u narednih mjesec dana će biti završeno jer smo već u velikoj fazi kada je u pitanju projekat.’’

I Općina Pale u F BiH dobila je sredstva od Vlade BPK-a a o značaju ovih sredstava govorio je Munib Radača, stručni saradnik za obnovu i razvoj općine Pale u F BiH:’’ Ja bih iskoristio priliku da se zahvalim Vladi BPK-a i Ministarstvu privrede BPK-a Goražde koji su odvojili sredstva iz vodnih naknada u iznosu od 50.000,00 KM za općinu Pale. Radi se o završnim radovima na projektu izgradnje glavnog kolektora u naselju Prača i sredstva ćemo iskoristiti da dio kolektora koji se spaja na postrojenje izvršimo izradu tog dijela koji je ostao neurađen zbog nedostatka sredstava iz ranijih projekata  koje smo imali sa Fondom za zaštitu okoliša F BiH. Zahvaljujući tim sredstvima Fonda koji je dodjelio sredstva u dva navrata za prvu i drugu fazu i ovim sredstvima koje dobijamo od Vlade Kantona mislim da ćemo omogućiti stavljanje kolektora u funkciju. To su radovi koji će u znatnoj mjeri poboljšati stanje zaštite okoliša, a i stanje otpadnih voda kod domaćinstava u naselju Prača. Do kraja ove godine mislim da bi trebalo da se završi ugradnja ovog kolektora .’’

Ovi projekti prepoznati su u Strategiji razvoja Kantona ističe Premijer BPK-a Emir Oković:’’ Kada je riječ o današnjim ugovorima radi se o nečemu što je prepoznato u Startegiji razvoja Kantona. Isključivo radi se o namjenskim sredstvima koja su definisana za vodne naknade, sredstvima koja mi zajedno usaglašavamo sa općinom i istima dostavljamo  na realizaciju. Vezano za Grad Goražde to je završetak priče vezano za industrijsku zonu Vitkoviće i Starac, a kad govorimo o općini Pale u F BiH radi se o dovršetku fekalnog kolektora. Znamo da je to vezano i za izgradnju obaloutvrde. Na ovaj način moram istaći zadovoljstvo da smo u toj općini kompletirali tu priču, da je infrastrukturno ta općina obezbjeđena za nekih narednih 100 godina, što može stvoriti sve pretpostavke daljeg razvoja same općine i stanovnika koji borave u tom području. Vezano za Goražde aktivnost je sasvim jasna, investicija je bila jako velika i sa našim doprinosom od 180.000, 00 KM će se se zaokružiti kompletan taj projekat.’’