Skip to content
SLUŽBA ZA BORAČKO - INVALIDSKU I SOCIJALNU ZAŠTITU

OBRASCI I FORMULARI

NAPOMENA: Obrasci i formulari su objavljeni u PDF formatu. Za pregled istih potrebno je da imate instaliran PDF čitač elektronskih dokumenata!

Ažurirano: 23.02.2017. godine

Prikazati # 
# Linkovi
1 ZAHTJEV ZA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ
2 ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA PORODIČNU I UVEĆANU PORODIČNU INVALIDNINU
3 ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA PORODIČNU INVALIDNINU ZA RODITELJE
4 PRIJAVA PROMJENE U PORODIČNOJ ILI LIČNOJ INVALIDNINI
5 ZAHTJEV ZA PRENOS PREDMETA
6 ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE NOVOG PROCENTA VOJNOG INVALIDITETA PO OSNOVU POGORŠANJA, ORTOPEDSKOG DODATKA I PRAVO NA TUĐU NJEGU OD STRANE DRUGOG LICA
7 ZAHTJEV NA POVLAŠTENI PREVOZ
8 ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA OSNOVNO OBEZBJEĐENJE
9 ZAHTJEV ZA BANJSKO-KLIMATSKO LIJEČENJE
10 ZAHTJEV ZA PARTICIPACIJU TROŠKOVA DŽENAZE - SAHRANE
11 PRIJAVA O PROMJENI U ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU
12 ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA PARTICIPACIJU TROŠKOVA NAKNADE ZA DODJELJENO/ KUPLJENO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE NA KORIŠTENJE I NAKNADE ZA UREĐENJE GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
13 ZAHTJEV ZA NASTAVAK ISPLATE MJESEČNE NOVČANE NAKNADE DOBITNIKA RATNIH PRIZNANJA
14 ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA MJESEČNI NOVČANI DODATAK
15 PRIJAVA PROMJENE U PRAVU NA MJESEČNI NOVČANI DODATAK DOBITNIKA RATNIH PRIZNANJA ILI ČLANA PORODICE DOBITNIKA RATNIH PRIZNANJA
16 ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA PROFESIONALNU PREKVALIFIKACIJU
17 ZAHTJEV ZA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ MAJCI/PORODILJI NOVOROĐENOG DJETETA
18 ZAHTJEV ZA NAKNADU PUTNIH TROŠKOVA I TROŠKOVA ZA LIJEČENJE U INOSTRANSTVU
19 PRIJAVA PROMJENE U OSNOVNOM OBEZBJEĐENJU
20 ZAHTJEV ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Sjedište Gradske uprave

  • Ulica: Maršala Tita br. 2
  • 73000 Goražde 
  • Telefon: +387 38 221 002
  • Telefon: +387 38 241 450
  • Fax :+387 38 221 332
  • E-mail: grad@gorazde.ba