Skip to content
OBRASCI I FORMULARI

SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE, STAMBENO - KOMUNALNE POSLOVE I RASELJENA LICA

NAPOMENA: Obrasci i formulari su objavljeni u PDF formatu. Za pregled istih potrebno je da imate instaliran PDF čitač elektronskih dokumenata!

Ažurirano: 23.02.2017. godine

Prikazati # 
# Linkovi
1 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE URBANISTIČKE SAGLASNOSTI
2 ZAHTJEV ZA IZMJENU URBANISTIČKE SAGLASNOSTI
3 ZAHTJEV ZA PRODUŽENJE VAŽENJA URBANISTIČKE SAGLASNOSTI
4 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE LOKACIJSKE INFORMACIJE
5 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O ODOBRENJU GRAĐENJA
6 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA UPOTREBU OBJEKTA/UVJERENJA O ZAVRŠETKU OBJEKTA
7 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PREPISA ODOBRENJA GRAĐENJA
8 PRIJAVA GRAĐENJA
9 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE IZVODA IZ PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE
10 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE O PARCELACIJI GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
11 PRIMJEDBE I SUGESTIJE NA NACRT PROSTORNO-PLANSKOG DOKUMENTA

Sjedište Grada Goražda

  Ulica: Maršala Tita br. 2
  73000 Goražde 
  Telefon: +387 38 221 002
  Telefon: +387 38 241 450
  Fax :+387 38 221 332
  E-mail: grad@gorazde.ba