Skip to content
GRAD GORAŽDE - TENDERI I TENDERSKA DOKUMENTACIJA
Prikazati # 
# Linkovi Klikova
201 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
3303
202 TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU HEMIJSKIH PROIZVODA - 6. MART D.O.O. GORAŽDE
4135
203 TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU GORIVA I MAZIVA - 6. MART D.O.O. GORAŽDE
4782
204 O B A V J E Š T E N J E o dodjeli Ugovora o isporuci vode za piće za potrebe Općine Goražde i Vatrogasne jedinice
3074
205 O B A V J E Š T E N J E o dodjeli Ugovora o vanlinijskom prijevozu putnika u meĎunarodnom cestovnom prijevozu za Republiku Tursku na relaciji Goražde-Izmir-Goražde
2946
206 O B A V J E Š T E N J E o dodjeli Ugovora o mjerenju emisije dimnih gasova i ĉvrstih ĉestica na kotlovima u zgradi Općine Goražde i Vatrogasne jedinice
3010
207 O B A V J E Š T E N J E o dodjeli Ugovora o pruţanju usluga štampanja i uvezivanja sluţbenih materijala Općine Goraţde
2913
208 O B A V J E Š T E N J E o dodjeli Ugovora o vanlinijskom prijevozu putnika na relaciji Goražde-Hubjeri-Glamoč-Goražde
3058
209 Tenderska dokumentacija za nabavku vodovodnog i kanalizacionog materijala - JKP " 6. Mart " d.o.o. Goražde
3973
210 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku multifunkcionalnog čistača ulica za potrebe komunalnog preduzeća u Goraždu
3079
211 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
4289
212 Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača za izvođenje radova na rekonstrukciji ulice Omera Vrane u Goraždu
2930
213 Tenderska dokumentacija za nabavku multifunkcionalnog čistača ulica za potrebe komunalnog preduzeća - otvoreni postupak
3616
214 OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 413-1-1-5-3-5/15
2872
215 Tenderska dokumentacija za ustupanje radova na izgradnji rezervoara "Vitkovići 2" radi snadbijevanja vodom industrijske zone i naselja Vitkovići-ponovljeni otvoreni postupak nabavke
3104
216 OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 413-1-3-3-3-3/15
3023
217 Tenderska dokumentacija za nabavku radova za izvođenje radova na rekonstrukciji ulice Omera Vrane u Goraždu
3029
<< Početak < « 11 » > Kraj >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Sjedište Gradske uprave

  • Ulica: Maršala Tita br. 2
  • 73000 Goražde 
  • Telefon: +387 38 221 002
  • Telefon: +387 38 241 450
  • Fax :+387 38 221 332
  • E-mail: grad@gorazde.ba
  • ID: 4245025030009
  • PDV: 245025030009