Skip to content
ODRŽANA 23. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GORAŽDE PDF Ispis E-mail
Autor gorazde.ba   
Petak, 29 Novembar 2019 12:11

Gradsko vijeće Grada Goražda održalo je jučer svoju 23. redovnu sjednicu. Nakon usvajanja Dnevnog reda uslijedilo je razmatranje, a potom i usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice, zatim Izvještaja o realizaciji zaključaka u sklopu kojeg se prisutnima obratio gradonačelnik dr.sci. Muhamed Ramović koji je najprije izvijestio vijećnike o stanju u Budžetu, potom o aktivnostima koje su se održale u periodu između dvije sjednice i o aktuelnim projektima koji se realizuju na području našeg Grada,  naglasivši da će nakon što bude provedena cjelokupna procedura, u skladu sa najboljim interesom svih građana Goražda, ali i uvažavanjem svih propisa iz ove oblasti, problem sa SOS biti riješen.

Zatim su uslijedila vijećnička pitanja, vijećničke inicijative i odgovori na vijećnička pitanja. Vijećnici su na sjednici usvojili niz odluka, izvještaja, informacija i zaključaka među kojima: Nacrt Budžeta Grada Goražda za 2020. godinu; Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Goražda za 2020. godinu; Nacrt Budžetskog kalendara Grada Goražda za 2020. godinu; Prijedlog Odluke o usvajanju Plana rada Gradske izborne komisije Grada Goražda za 2020. godinu; Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama zaštite i korištenja poljoprivrednog zemljišta na području grada Goražda; Prijedlog Odluke o izmjenama naziva dijela ulice „Iranskog šetališta“ u naziv „Šetalište prof. Rasima Živojevića“ u Goraždu; Prijedlog drugostepenog Rješenja po žalbi ''Monopol'' d.o.o. Goražde; Prijedlog Odluke o usvajanju Programa za utrošak sredstava prikupljenih iz ranijih godina po osnovu naknada za iskorištavenje šuma; Prijedlog Odluke o prodaji neposrednom pogodbom neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta Džabija Rašidu iz Goražda; Informaciju o realizaciji Programa održavanja putnih komunikacija od interesa za Grad Goražde; Informaciju o realizaciji Programa uređenja Grada i prigradskih naselja za 2019. godinu; Informaciju o realizaciji Programa zajedinčke komunalne potrošnje za 2019. godinu sa uplatama mjesečnih tranši za 9. mjeseci, te Analizu stanja u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na području Grada Goražda u 2019. godini sa predlogom mjera.

Share
 

Sjedište Gradske uprave

  • Ulica: Maršala Tita br. 2
  • 73000 Goražde 
  • Telefon: +387 38 221 002
  • Telefon: +387 38 241 450
  • Fax :+387 38 221 332
  • E-mail: grad@gorazde.ba
  • ID: 4245025030009
  • PDV: 245025030009