Skip to content
PREDSTAVLJENA STUDIJA IZVODLJIVOSTI I IDEJNI PROJEKAT ZA KOLEKTORE I POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ZA BPK GORAŽDE PDF Ispis E-mail
Autor gorazde.ba   
Petak, 29 Novembar 2019 12:06

U konzorciju sa francuskom firmom Safiž, Institut za građevinarstvo Banja Luke, kao konsultantstka kuća u Goraždu je održala prvu u nizu javnih rasprava o idejnom projektu za kolektore i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda za BPK-a Goražde. Riječ je o projektu koji je po grubim procjenama vrijedan oko 10 miliona eura, a tretirao bi problematiku otpadnih voda na području općina Pale i Foča u F BiH,Gradu Goraždu i Opštini Novo Goražde.

Govoreći o današnjoj javnoj raspravi predstavnik Instituta za građevinarstvo Banja Luka Zoran Kostić je naglasio – ''Planirano je da se glavni kolektor radi na potezu od Vitkovića kao polaznoj tačci, zatim bi on išao lijevom i desnom obalom sve do opštine Novo Goražde gdje je planirana stanica za prečišćavanje opadnih- fekalnih voda kao završna tačka tog kolekora.S obzirom da je sada u toku idejni projekat i da tragamo za najpovoljnijim tehničkim riješenjima,njegova stvarna cijena se još ne zna ali grube procjene su da će se kretati oko 10 miliona eura.''

Tokom današnje javne rasprave, u kojoj su učestvovali predstavnici pomenutog instituta, lokalnih zajednica i mjesnih zajednica u gradu Goražde koje se nalaze na prostoru obuhvaćenom projektom, upućne su brojne primjedbe i pitanja tehničke priroode. Posebno je interesovanje vladalo za odgovor kuda će proći glavni kolektor, potom o povezivanju na sekundarne mreže, ali i pitanje lokacije glavne stanice za prečišćavanje otpadnih voda koja je idejnim projektom planirana na prostoru Novog Goražda. Iz Instituta za građevinarstvo Banja Luka najavili su organizovanje niz javnih rasprava s ciljem dobijanja što boljih informacija i tehničkih rješanja a konačan projekat izgradnje glavnog kolektora i stanice za prečišćavanje otpadnih voda trebao bi biti gotov u maju naredne godine.

Da je riječ o veoma važnoj javnoj raspravi, na kojoj su mogli prisutni da iznesu svoje prijedloge, naglasio je gradonačelnik dr.sci. Muhamed Ramović koji je bio prisutna u Maloj sali Centra za kulturu, gdje je javna rasprava i održana.

Share
 

Sjedište Gradske uprave

  • Ulica: Maršala Tita br. 2
  • 73000 Goražde 
  • Telefon: +387 38 221 002
  • Telefon: +387 38 241 450
  • Fax :+387 38 221 332
  • E-mail: grad@gorazde.ba
  • ID: 4245025030009
  • PDV: 245025030009