Skip to content
GRAD GORAŽDE I U 2019. GODINI NASTAVLJA SUFINANSIRATI RAD I AKTIVNOSTI BORAČKIH UDRUŽENJA PDF Ispis E-mail
Autor gorazde.ba   
Srijeda, 15 Maj 2019 15:43

Nakon što je Gradsko vijeće Grada Goražda na 19. redovnoj sjednici usvojilo Odluku o usvajanju Programa raspodjele i utroška novčanih sredstava planiranih Budžetom za 2019. godinu na poziciji za boračku populaciju, u Maloj sali Gradske uprave danas je organizovano potpisivanje Ugovora o namjenskom prijenosu novčanih sredstava za sufinansiranje rada i aktivnosti udruženja boračkih populacija, koji se potpisuju na osnovu prethodno pomenute Odluke.

Sredstva u iznosu od 35.400,00 KM su dodjeljena Organizaciji porodica šehida i poginulih boraca BPK-a Goražde, Savezu RVI ''Sinovi Drine'' BPK-a Goražde, Savezu dobitnika najvećih ratnih priznanja ''Zlatni ljiljan'' BPK-a Goražde, Udruženju demobilisanih boraca BPK-a Goražde, Udruženju ''Svjetlost Drine'' Goražde i Udruženju Veterani rata, Zelene beretke i Patriotska liga BPK-a Goražde.

Kako je istakao gradonačelnik Goražda dr.sci. Muhamed Ramović, Gradska uprava redovno podržava aktivnosti boračkih udruženja, kako kroz redovne tranše tako i kroz druge vidove pomoći – ''Nakon usvajanja Budžeta Grada Goražda za 2019. godinu od strane Gradskog vijeća Goražde, usvojen je i Program raspodjele i utroška novčanih sredstava planiranih Budžetom za 2019. godinu na poziciji za boračku populaciju, na osnovu čega smo danas potpisali ugovore sa 6 naših boračkih udruženja. Ukupan iznos na ovom kodu je 155.000,00 KM, od čega je 85.000,00 KM planirano za boračka udruženja i njihove aktivnosti koje provode. Danas smo potpisali ugovore u vrijednosti preko 35.400,00 KM, a razlika od oko 50.000,00 KM će biti utrošeno po projektima, za liječenje boračkih populacija, pomoć porodicama u stanju socijalne potrebe i drugim aktivnostima koje odredi Komisija. Služba za boračka pitanja Grada Goražda ima komisiju, koja radi redovno, predlaže rješavanje pojedinačnih predmeta pomoćniku, pomoćnik predmete dostavlja meni. Drago mi je da je Program raspodjele i utroška novčanih sredstava planiranih Budžetom za 2019. godinu na poziciji za boračku populaciju prošao na Vijeću i da možemo  redovno izmirivati ove obaveze. Svih 12 tranši će biti izmireno kao i prošle godine i želimo da kao i do sada nastavimo dobru saradnju.’’

Fuad Mašić, predstavnik Udruženja demobilisanih boraca BPK-a Goražde, naglašava dobru saradnju koju ovo Udruženje ima sa Gradskom upravom – ''Kada je u pitanju saradnja Gradonačelnika i Grada Goražda sa našim Udruženjem demobilisanih boraca, mogu slobodno reći da je ta saradnja je na veoma visokom nivou. Kada je u pitanju naša populacija, niko nikad nije iz Gradske uprave vraćen a da mu nije udovoljeno po zahtjevu u skladu sa mogućnostima. Mi danas potpisujemo ugovor za sredstva koja se koriste za rad Udruženja, tj. za finansiranje troškova kancelarijskog materijala i ostalih troškova, da bi mogli opstati i ta su nam sredstva neophodna da bi kancelarija mogla funkcionisati. Zahvaljujemo se Gradonačelniku na korektnoj i izuzetno dobroj saradnji.''

Share
 

Sjedište Gradske uprave

  • Ulica: Maršala Tita br. 2
  • 73000 Goražde 
  • Telefon: +387 38 221 002
  • Telefon: +387 38 241 450
  • Fax :+387 38 221 332
  • E-mail: grad@gorazde.ba
  • ID: 4245025030009
  • PDV: 245025030009