Skip to content
NE POSTOJI VELIKA OPASNOST OD POPLAVA NA PODRUČJU GRADA GORAŽDA PDF Ispis E-mail
Autor gorazde.ba   
Ponedjeljak, 13 Maj 2019 13:48

Obzirom na intezivne padavine koje su ovih dana zadesile BiH, a koje su najavljene posebno u periodu od 12 do 16 maja, gdje je Federalni hidrometeorološki zavod izdao upozorenje na mogućnost poplava, kada je u pitanju situacija na području grada Goražda prema riječima pomoćnika Gradonačelnka za Civilnu zaštitu Samire Drakovac, ne postoji  razlog za veliku zabrinutost, no svakako su poduzete mjere opreza.

Najveća opasnost prijeti kada su u pitanju vodotoci druge kategorije, istakla je u izjavi za medije Samira Drakovac: ’’Kada je u pitanju Grad Goražde možemo  reći da je stanje na vodotoku prve kategorije, a to je rijeka Drina redovno. Što se tiče korita rijeke Drine prilično je slobodno, tako da je u stanju da još uvijek primi velike količine padavina.

Međutim, ono što svakako utiče na vodostaj rijeke Drine, a na šta mi neposredno ne možemo uticati i determinira čitavu situaciju, to je  hidroelektrana Mratinje u Crnoj Gori. Iskustvom ranijih godina smatramo da Ministarstvo sigurnosti BiH  već ima redovne kontakte sa Crnom Gorom i da ne bi trebalo da se dese veća iznenađenja.

Međutim, imamo i vodotoke druge kategorije, osim rijeke Drine, u tom smislu možemo reći da su ti vodotoci ostvarili porast nivoa vode iako nemamo mjerne stanice, tako da ove padavine koje su najavljene dodatno će povećati količinu vode i u tom smislu mi upozoravamo građane da objekte ili drugu imovinu koja im se nalazi u blizini ovih vodotoka zbrinu, zaštite kako bi se zaštitili od eventualnih posljedica i šteta koje mogu nastati. Vodotoci druge kategorije na prostoru Grada Goražda su rijeka Ocka, Biocka, Podranjenski potok i Osanička rijeka. To su rijeke koje imaju bujični karakter i ukoliko bi se desile padavine većeg intenziteta one svakako mogu donijeti značajne štete i gubitke kada je u pitanju stanovništvo i njihova imovina, međutim, u ovom trenutku padavine nisu tako ekstremne, tako da osim porasta vodotoka, nadamo se da neće biti drugih posljedica kada su u pitanju vodotoci druge kategorije.

Grad Goražde je u petak dobio upozorenje Federalnog hidrometeorološkog zavoda kada je u pitanju  slivno područje rijeke Save. Istina, prioritet je stavljen na sliv rijeke Vrbas, Bosne i Une, a rijeka Drina također ima određena upozorenja ali nisu ekstremnog karaktera koliko su slivna područja koja smo već naveli. Tako da u tom smislu kada je u pitanju Grad Goražde mi smatramo da će situacija biti pod kontrolom i da ovaj period intenzivnih padavina koji je naznačen od 12-16 maja da će biti u smislu posmatranja i djelovanja na način kako to predviđa Zakon o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća.’’

Share
 

Sjedište Gradske uprave

  • Ulica: Maršala Tita br. 2
  • 73000 Goražde 
  • Telefon: +387 38 221 002
  • Telefon: +387 38 241 450
  • Fax :+387 38 221 332
  • E-mail: grad@gorazde.ba
  • ID: 4245025030009
  • PDV: 245025030009