Skip to content
ODRŽANA ŠESTA SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA SKUPŠTINE SAVEZA OPĆINA I GRADOVA F BIH PDF Ispis E-mail
Autor gorazde.ba   
četvrtak, 08 Novembar 2018 08:45

Šesta sjednica predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova FBiH održana je jučer u Jajcu. Sjednici je između ostalih prisustvovao i gradonačelnik Goražda dr.sci. Muhamed Ramović, koji je podsjetimo, već deset godina član predsjedništva Saveza općina i gradova F BiH.

Nakon usvajanja zapisnika sa sjednica Predsjedništva Saveza uslijedili su izvještaji sa sjednica Komisija Saveza i to Komisije za ekonomski razvoj općina i gradova i finansije, Komisije za izbor i imenovanja, te Komisije za imovinska pitanja, prostorno uređenje, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu životnog okoliša.

Posebno treba naglasiti da se na dnevnom redu našla se i Odluka o izradi Strategije razvoja Federacije BiH 2021-2027. godina, što je od izuzetne važnosti jer je riječ o strateškom dokumentu u kojem su istaknute smjernice razvoja Federacije BiH , kao i prioritetni projekti.

U sklopu dnevnog reda razmatrana je i Reaktivacija Mreže pomoćnika gradonačelnika/načelnika za finansije i kandidovanje urgentnih tema.

Predsjedništvo je razmatralo i pravnu analizu regulisanja taksi i naknada u Federaciji BiH-USAID projekat reforme fiskalnog sektora, potom aktuelna događanja vezana za migrantsku krizu u BiH.

Na šestoj sjednici Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova F BiH razgovarano je i o projektima Saveza i to: Projekat ’’Jačanje kapaciteta Saveza općina i gradova u BiH’’, Projekat integriranog lokalnog razvoja ILDP, te Projekat ‘’ Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH’’.

U nastavku sjednice Predsjedništvu su prezentirane informacije o tužbi Saveza protiv Federacije BiH - nalaz i mišljenje vještaka, mišljenje o fiskalnoj procjeni Plana upravljanja otpadom Kantona 10, informacija o regionalnoj konferenciji o migrantima u okviru NALAS-a  (Mreža asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope), informacija o održanoj Konferenciji ’’Izazovi i mogućnosti u jačanju partnerstva između lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva na zapadnom Balkanu.

Predsjedništvu je prezentovana i Informacija  o tehničkoj radionici na temu unaprjeđenja i finansijske samoprocjene javnih finansija općina i gradova u organizaciji Svjetske banke, najava edukacije u okviru Programa finansiranja projekta smanjenja potrošnje energije i korištenja obnovljivih izvora energije kao mjere energijske efikasnosti u javnom i privatnom sektoru kroz Revolving fond te poziv za sudjelovanje u programu ’’BH sedmica inžinjerstva’’ i poziv za saradnju sa Sarajevskom filharmonijom.

Share
 

Sjedište Gradske uprave

  • Ulica: Maršala Tita br. 2
  • 73000 Goražde 
  • Telefon: +387 38 221 002
  • Telefon: +387 38 241 450
  • Fax :+387 38 221 332
  • E-mail: grad@gorazde.ba
  • E-mail: infopult@gorazde.ba