Skip to content
POTPISANA DVA BITNA UGOVORA SA VLADOM BPK-A PDF Ispis E-mail
Autor gorazde.ba   
Srijeda, 12 Septembar 2018 08:09

U Zgradi Vlade BPK-a jučer  su potpisana dva veoma bitna ugovora. Prvi ugovor odnosi se na sporazum o regulisanju međusobnih prava i obaveza na nekretninama u Rasadniku. Predmet ovog Sporazumaje regulisanje međusobnih prava i obaveza na nekretninama u Rasadniku, na kojima je utvrđeno pravo vlasništva u korist BPK-a Goražde. Obavezuje se BPK-a da će u roku od 12 mjeseci od dana potpisivanja ovog ugovora platiti iznos od 126.720,00 KM  koji se odnosi na naknadu za zemljište I iznos od 36.986,59, na ime rente kako bi se mogla izvršiti uknjižba o pravu nad Vlasništvom nad Domom  za stara i iznemogla lica Goražde. Drugi ugovor koji je potpisan odnosi se na sporazum o realizaciji projekta izgradnje i rekonstrukcije centralnog spomen obilježja prema kojem je Vlada BPK-a Goražde izdvojila 100 000, 00 KM za realizaciju ovog projekta, a Grad Goražde 31.000,00 KM.

Prema riječima premijera Emira Okovića, prvi sporazum se odnosi na postupak legalizacije objekata JU Dom za stara i iznemogla lica u okviru kojeg će Kanton platiti sredstava u iznosu od 126.720,00 KM, odnosno 36.986,59 KM Gradu Goraždu kao naknadu za zemljište i pripadajuću rentu.

Cilj ovog sporazuma je stvaranje pretpostavki za realizaciju CEB II projekta koji predviđa zatvaranje kolektivnih centara.

– To nam je izuzetno značajno i potrebno budući da je odobren projekt rekonstrukcije i sanacije Staračkog doma, gdje donator uslovljava čistu-imovinsko-pravnu situaciju da bi ušao u sam projekat, čija procijenjena vrijednost je oko 1,5 miliona KM – kazao je premijer.

On je također iskazao veliko zadovoljstvo zbog potpisivanja sporazuma koji će omogućiti početak aktivnosti na rekonstrukciji i izgradnji Centralnog spomen-obilježja braniteljima.

– Želimo zajedno sa Gradom Goraždem uraditi taj projekat, što on i zaslužuje, i u određenom smislu riješiti sve imovinsko-pravne pretpostavke za izdavanje građevinske dozvole, a taj postupak je u proceduri – kazao je premijer Oković.

U ovom projektu Bosansko-podrinjski kanton će učestvovati sredstvima u iznosu od 100.000,00, a Grad Goražde sredstvima u visini od 31.000,00 KM.

Zadovoljstvo potpisanim sporazumima iskazao je i gradonačelnik Muhamed Ramović te istakao dobru saradnju između Bosansko-podrinjskog katnona Goražde i Grada Goražda u prethodnom periodu. Ova saradnja, kako je istaknuto, rezultirala je vrijednim projektima, među kojima je i podjela potkrovnih stanova u Titovoj ulici, izgradnja novih stambeno-poslovnih objekata te aktuelni CEB II projekat.

Posebno zadovoljstvo iskazano je početkom aktivnosti na rekonstrukciji i izgradnji Centralnog spomen obilježja braniteljima.

– Zaista to zaslužuju svi naši branioci. Građani nam to uvijek na neki način predlažu i mislim da Grad Goražde i Vlada će dati jedan doprinos u tom dijelu i dat će dužno poštovanje poginulima – kazao je gradonačelnik.

Share
 

Sjedište Gradske uprave

  • Ulica: Maršala Tita br. 2
  • 73000 Goražde 
  • Telefon: +387 38 221 002
  • Telefon: +387 38 241 450
  • Fax :+387 38 221 332
  • E-mail: grad@gorazde.ba
  • ID: 4245025030009
  • PDV: 245025030009