Skip to content
GRAD GORAŽDE RASPISAO JAVNE POZIVE ZA FINANSIRANJE PROJEKATA ZA SPORT, KULTURU, UDRUŽENJA, POJEDINCE I MLADE U 2018. GODINI PDF Ispis E-mail
Autor gorazde.ba   
Srijeda, 07 Februar 2018 15:42

Na osnovu Odluke o utvrđivanju kriterija, načina i postupka dodjele finansijskih sredstava za sport, kulturu, udruženja i pojedince i Odluke o utvrđivanju kriterija, načinu i postupku dodjele finansijskih sredstava organizacijama i pojedincima za projekte mladih, Gradska uprava Grada Goražda raspisala je Javne pozive za dodjelu sredstava za finansiranje projekata za sport, kulturu, udruženja  i pojedince u 2018. godini i za dodjelu finansijskih sredstava organizacijama i pojedincima za projekte mladih za 2018. godinu. Riječ je o javnim pozivima koje je Grad Goražde raspisivao i prethodnih godina u skladu sa izraženim Javnim interesom.

Govoreći o kriterijima i uslovima, te detaljima vezanim za Javni poziv šef Službe za društvene djelatnosti, opću upravu i zajedničke poslove Grada Goražda, Sanid Zirak u izjavi za medije je istakao – ''U Budžetu Gradske uprave Grada Goražda za 2018. godinu na pozicijama za sport, kulturu, udruženja, pojedince i mlade, planirano je ukupno 120.000,00 KM, s tim da je za sport 60.000,00, za kulturu je 10.000,00, za udruženja 12.000,00 za pojedince 2.000,00 i za mlade 30.000,00 KM. Kao što je to definisano i u Odluci ranije Općinskog vijeća Općine Goražde u skladu sa kriterijima se pripremaju projektni aplikacije od strane svih zainteresovanih subjekata, pravnih i fizičkih lica i apliciraju na ovaj naš Javni poziv svake godine. Tako će biti i ovaj put. Određuje se Komisija za dodjelu finansijskih sredstava koja će izvršiti bodovanje tih projektnih aplikacija u skladu sa kriterijima. Na kraju se pristupa  potpisivanju ugovora i implementaciji projekata i završni čin evaluacija sa strane subjekata koji su dobili finansijska sredstva, da bismo na taj način imali opravdanje spram Gradskog vijeća, gdje su i na koji način utrošena sredstva.

Ono što je bitno naglasiti jeste da su kao javni interesi formulisani i ove godine za svaku od ovih oblasti, a to je za sport afirmacija sporta, afirmacija pozitivnih rezultatata određenih sportskih klubova, kolektiva, isto tako u oblasti kulture i udruženja, a u omladinskom sektoru, budući da smo mi prošle godine završili Strategiju razvoja omladinske politike za period 2017. - 2022. godinu u  pozivu su definisani takvi uslovi i kriterijii da se treba konektovati svaki aplikant na one prioritetne oblasti koje su u tom Strateškom dokumentu definisane, jer će to biti jedan od glavnih uslova da bi aplikant dobio odgovarajuća sredstva za implementaciju projekata koji su u Strategiji definisani.''

Share
 

Sjedište Gradske uprave

  • Ulica: Maršala Tita br. 2
  • 73000 Goražde 
  • Telefon: +387 38 221 002
  • Telefon: +387 38 241 450
  • Fax :+387 38 221 332
  • E-mail: grad@gorazde.ba
  • E-mail: infopult@gorazde.ba